Andra tjänster

Andra tjänster

Det finns bra produkter och tjänster inom innovativ teknik som underlättar vardagen för vårdpersonal samtidigt som det ger användarens liv behärskning och trygghet. Vi erbjuder flera lösningar som är integrerade med vår e-hälsoplattform.