Anhöriginvolvering

Anhöriginvolvering

Medverkan av anhöriga ger brukaren frihet, minskar belastningen på hälso- och sjukvården och kan ge ekonomiska besparingar.