Digitalt tilsyn kalles også passivt tilsyn, og gir rask situasjonsavklaring ved ulike hendelser på institusjon eller i omsorgsboliger.

Digitalt tilsyn tilrettelegger for økt trygghet for beboere, pårørende og omsorgstjenesten gjennom rask situasjonsavklaring og hensiktsmessig respons på hendelser og alarmer. Dette vil videre understøtte mer effektiv utnyttelse av begrensede ressurser og tilgjengelige omsorgspersonell. Beboere slipper å bli vekket om natten, da et digitalt tilsyn sjekker tilstanden uten fysisk tilstedeværelse. Slik ivaretar man verdighet og privatliv. Beboere føler seg likevel trygge da de vet at det kommer noen om noe skulle skje. Digitalt tilsyn er også en avlastning ved covid-19 hvor fysisk oppfølging ikke er ønskelig.

Bli med på webinar 1. desember kl 12.00 – 13.00 og lær mer om fordelene med digitalt tilsyn for ulike behov på institusjon og omsorgsbolig.

Agenda:

  • Velkommen og introduksjon ved Catrine Paulsen, leder Helsebygg i Sensio
  • Sensios erfaringer med leveranse av digitalt tilsyn til institusjoner og omsorgsboliger. Hvordan fungerer det i praksis?
  • Hva skal man tenke på ved tilrettelegging og anskaffelse av digitalt tilsyn?
  • Q&A

Meld deg på webinar 1. desember: