Utviklingen innen velferdsteknologi har gått i retning av større grad av integrasjon også med fagsystemer. Bruk av fagsystemer og teknologisystemer skjer imidlertid gjennom forskjellige systemer og apper.

For første gang har man klart å smelte sammen dette i samme applikasjon – neste generasjon fagklient.

I samarbeid med DIPS har HospitalIT utviklet en mobilklient for DIPS Front pasientjournal.

SmartMed er skapt for å gjøre de daglige oppgavene så enkle som mulig.
Informasjon og funksjoner som helsepersonell trenger er lett tilgjengelig, administrative funksjoner man sjelden eller aldri bruker er skjult.

Med SmartMed får man også tilgang til kommunikasjon og samhandling, samt mange av de smarte lokasjonsbaserte tjenestene i SmartSolution.

Meld deg på webinaret torsdag 6. mai kl 13.00-13:45 og få en presentasjon av SmartMed og inspirasjon til hvordan systemet kan brukes i din kommune. Vi viser hvordan løsningen ser ut, samt orienterer om veien videre inn i et spennende nytt terreng.

Agenda for webinaret:

  • Velkommen ved Catrine Paulsen, COO i Sensio. Catrine vil innlede med å fortelle om hvordan Sensio og HospitalIT nå skal jobbe sammen for å levere de beste velferdsløsningene til norske kommuner.
  • Mats Hundvin Eliassen, produktsjef i HospitalIT, forteller om hvordan SmartMed kan forenkle hverdagen til helsepersonell i sykehjem og i hjemmetjenesten.
  • Q&A: Vi svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Meld deg på webinaret: