Norges befolkning blir i snitt stadig eldre, og med et økende antall eldre foran oss øker også behovet for omsorgstjenester. Samtidig er det er en nedgang i antall personer med utdanning innenfor helse og omsorg. For å løse den kommende store mangelen på helsepersonell vil velferdsteknologi være helt avgjørende for å kunne gi omsorg til pasienter på en verdig og trygg måte.

Omsorgsboliger omfatter ulike typer boliger som er tilrettelagt for mennesker med særskilt hjelpe- og/eller tjenestebehov. Disse boligene er for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å leve et fullverdig og godt liv, hvor nye løsninger og teknologi vil spille en viktig rolle.

Velferdsteknologi innebærer alt fra tilkallingsalarmer, vandrings- og passasjealarmer og dagligalarmer til avanserte alarmsystemer med GPS-sporing, pasientjournal og appstyring. Alle alarmene sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. De ulike alarmmottakerne kan enkelt tilpasses alle varslingsbehov.

I dette webinaret mandag 19. april kl 14.00-15.00 viser vi bredden av teknologi som kan benyttes i en omsorgsbolig – fra enkle «plug-and-play» løsninger, til større og mer avanserte alarm- og sensorikksystemer.

Agenda:

  • Velkommen ved Catrine Paulsen, COO i Sensio. Catrine innleder med å fortelle om erfaringer med leveranse av velferdsteknologi til omsorgsboliger, både private og kommunale – hvilken teknologi fungerer godt i praksis?
  • Catrine viser hvordan den skalerbare omsorgsplattformen til Sensio kan brukes sammen med sensorer
  • Stian Moen fra Vestfold Audio viser frem hvordan løsningene for omsorgsboliger fungerer
  • Q&A: Vi svarer på spørsmål fra deltakerne

 

Meld deg på til webinaret 19. april 14.00-15.00 her: