Vi fikk gode tilbakemeldinger etter det populære webinaret vi holdt 19. april. Dermed ønsker vi denne gang å vise hvordan man med digitale verktøy kan sikre gode varslingsrutiner og kvalitet i brukeroppfølgingen.  

Kommunene har ulike bemannede botiltak for personer med moderate til alvorlige utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse. Fokus er økt livsmestring og en meningsfull hverdag.

Ny teknologi bidrar til å sikre en trygg hverdag for brukere, pårørende og ansatte, og gir ansatte oversikt og støtte for å levere kvalitet på en effektiv måte. Det gir arbeidsmotivasjon.

Aktuell teknologi omfatter både trygghets-/sikkerhetsteknologi og IKOS digitale tavle for kvalitetssikring av brukeroppfølgingen. Trygghets-/sikkerhetsteknologi innebærer alt fra tilkallingsalarmer, vandrings- og passasjealarmer og dagligalarmer til avanserte alarmsystemer med GPS-sporing, pasientjournal og appstyring. Alle alarmene sendes trådløst, uten tidsforsinkelse, og alarmmottakerne tilpasses enkelt alle varslingsbehov.

I dette webinaret tirsdag 1. juni kl 13.00-14.00 viser vi bredden av teknologi som helsepersonell i en bemannet rus-/psykiatribolig kan ha nytte av. Fra enkle «plug-and-play» løsninger for trygghet og sikkerhet, større og mer avanserte alarm- og sensorikksystemer, og til slutt IKOS digital tavle som støtteverktøy for god kvalitet på tjenestene.

Agenda

  • Velkommen ved Claes Wachtmeister, forretningsleder Helsebygg i Sensio. Claes innleder med å fortelle om erfaringer med leveranse av velferdsteknologi til kommunale og private boliginstitusjoner, og viser frem Sensios løsninger.
  • Stian Moen fra Vestfold Audio viser hvordan ulike alarmløsninger fungerer, og hvordan disse kan tilpasses behovet for ekstra sikkerhet. Stian presenterer eksempler fra leveranser til institusjoner spesifikt innen psykiatri og rus.
  • Marit Strandquist, forretningsleder for IKOS i Sensio, presenterer IKOS digitale tavle for kvalitet og samhandling. Marit går gjennom hvordan IKOS kan brukes som arbeidsverktøy i rus- og psykisk helsetjeneste, både i bemannede boliger og i ambulerende team.
  • Q&A: Vi svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Meld deg på webinaret: