Det forventes at pasientene får den oppfølgingen de har krav på, men vi vet at det skjer feil i de ulike tjenestene og at kvaliteten ikke alltid er god nok.

I dette webinaret skal vi dykke ned i temaet pasientsikkerhet og lederrollen i kommunehelsetjenesten. Vi viser hvordan IKOS samhandlingstavle gir en god oversikt og bedre oppfølging av pasientene, og hvordan dette igjen øker pasientsikkerheten 

Vi vil også snakke om lederrollen, hvor kompleks den er, og hvordan IKOS kan bidra til å gi lederen bedre kontroll over avdelingen sin. 

Helsedirektoratets «Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring» sier noe om hvordan helse- og omsorgstjenestene bør jobbe mer systematisk for å redusere antall pasientskader og bidra til økt pasientsikkerhet. Denne presenteres også i korte trekk under webinaret. 

Meld deg på webinaret vårt, som holdes av prosjektleder i Sensio, Agathe Rogstad,26. mai klokken 13.00-13:45og få mer innsikt i tematikken. 

Agenda:

  • Innleding
  • Introduksjon av IKOS samhandlingstavle og verdien den kan gi for lederne i kommunehelsetjenesten. 
  • Hvordan kan IKOS bidra til økt pasientsikkerhet 
  • Kort om veilederen «Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring».  
  • Q&A – vi svarer på spørsmål fra deltakerne. 

 

Meld deg på webinaret 26.5: