I 2030 vil en tredjedel av den norske befolkningen være over 67 år, og andelen barn og unge med psykiske problemer er stadig økende. I følge SSB vil Norge mangle over 30.000 ansatte i helsesektoren hvis vi ikke går over til en mer digitalisert helsetjeneste. Området Helse og Omsorg står derfor høyt på den politiske agendaen, og det bevilges høye summer i statsbudsjettet for å stimulere til økt bruk av teknologi innenfor sektoren. 

Samtidig vet vi at flere kommuner kan synes anbudsprosessen for velferdsteknologi er krevende, og er usikre på hvordan de skal forholde seg til den offentlige anskaffelsesprosessen. Kommunene ønsker nødig å investere i løsninger som ikke gir de ønskede gevinstene. 

Sensio har mer enn 10 års erfaring med leveranser av velferdsteknologi til offentlig sektor.
Delta på vårt webinar 9. desember kl 13.00-14.00 og få konkrete tips til hvordan du kan gå frem når din kommune skal etterspørre skalerbar velferdsteknologi 

Agenda

  • Velkommen! Kort om Sensio og våre leveranser av velferdsteknologi til nær 200 kommuner
  •  Gode råd ved anskaffelser av velferdsteknologi ved Christina Mørch Andersen, Anbudsansvarlig i Sensio
  • Bodil Helene Bach i SMARTsam forteller om samarbeidet mellom prosjektet ”VelferdiValdres” og IKT Valdres i forbindelse med anskaffelsen av velferdsteknologiske løsninger i Valdresregionen
  • Hvordan jobber Sensio sammen med kommunene for å levere i henhold til behov?
  • Q&A – vi svarer på spørsmål fra deltakerne

Meld deg på webinar 9. desember klokken 13.00: