Går du med planer om å bytte ut whiteboard og gule lapper til en digital samhandlingstavle? Vil du lære mer om hvordan IKOS digital samhandlingstavle kan effektivisere samhandling om brukeroppfølgingen? Vil du vite hvilke resultater hjemmetjenesten i Drammen kommune har etter oppstart med IKOS? Meld deg på webinaret vårt 28. oktober og få innblikk i hvordan tavlen kan tilpasses din avdeling, og hvordan Drammen kommune har jobbet med implementeringen.

IKOS digital tavle er et av våre mest etterspurte produkter, og stadig flere kommuner tar i bruk teknologien. IKOS digital tavle er et produkt for sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den digitale tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste, tverrgående team og kontor for tjenestetildeling.

Webinar om IKOS digital tavle: Hjemmetjenesten i Drammen kommune deler sine erfaringer

13.00: Velkommen. Marit Strandquist fra Sensio innleder med å fortelle litt om sitt arbeid med IKOS digital tavle.
13.05: Hvorfor IKOS digital tavle? Marit gjennomgår hvilke behov systemet kan dekke.
13:10: Drammen kommune ved Agathe N. Rogstad, Avdelingsleder tjenester til hjemmeboende, forteller hvilke behov kommunen hadde, og hvilke resultater IKOS har gitt.
13:25: Agathe forteller hvilke erfaringer Drammen kommune har gjort seg ved å ta i bruk endringsledelse ved implementering.
13:30: Spørsmål og svar fra chatten.

Marit Strandquist er utvikleren av IKOS-teknologien. Hun leder i dag implementering av IKOS i norske kommuner og jobber i Sensio.

Agathe N. Rogstad er avdelingsleder i hjemmetjenesten i Drammen kommune. Avdelingen hennes tok i bruk IKOS i mai 2019 og har hatt svært god erfaring med implementeringen av dette.

Meld deg på webinaret 28.10: