En sensor som varsler om behov for tilsyn

DignaCare sikrer en verdig hverdag for de som lever med inkontinens, og en enklere hverdag for helse- og omsorgspersonell. DignaCare frigjør tid til omsorg.

DignaCare er en fleksibel sensor som enkelt festes på utsiden av inkontinensproduktet. Sensoren varsler om behov for skift av inkontinensprodukt via varsel Sensio Pocket.

I dette webinaret 5. april 13.00-14.00 vil vi gå gjennom flere gode case som viser hvordan Dignacare har bidratt til å skape gevinster for helsepersonell og et mer verdig liv for pasienter. Vil vil også vise hvordan DignaCares varsler vises i Sensio Pocket, noe som forenkler håndteringen i en travel arbeidshverdag.

Agenda:

  • Velkommen og kort intro om Sensio og Sensio Pocket, ved Claes Wachtmeister, salgsleder Sensio
  • Inkontinensløftet ved Lindis Vinje, produktspesialist for DignaCare
  • Slik fungerer Dignacare, og erfaringer fra kommuner som har brukt DignaCare over en lengre periode, ved Lindis Vinje
  • Q&A: Claes og Lindis svarer på spørsmål fra deltakerne

Meld deg på: