Over 50% av de over 80 år har minst én fallepisode i løpet av et år. Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Derfor er forebygging viktig. Ett hoftebrudd koster 550.000- 1 million i helse og rehabilitering det første året.
Kilde: Fallbarometer.

I 2010 ble det fra nasjonalt plan satt fokus på fall i kommune- og spesialisthelsetjenesten, gjennom ett nasjonalt pasientsikkerhetsprogram hvor alle pasienter som ble lagt inn på sykehus skulle screenes for blant annet fallrisiko.

I dette webinaret 9. februar klokken 13.00-14.00 får vi besøk av Levanger sykehus som skal fortelle om sine erfaringer med RoomMate digitalt tilsyn, og hvordan teknologien har hjulpet med å forebygge fall på sykehuset. Levanger sykehus opplever som i resten av landet, at mange eldre holder seg friske og spreke opp i høy alder, men ser også en økende andel eldre med kroniske sykdommer som gjør disse til storforbrukere av helsetjenester, ofte med hyppige innleggelser på sykehus. Høy alder medfører i tillegg en økt andel pasienter med kognitiv svikt og demens med risiko for forvirring ved sykdom og sykehusinnleggelser, for eksempel ved uskyldige infeksjoner eller svikt i næringsinntak. Dette gir økt risiko for fall og skade.

Agenda

  • Velkommen og introduksjon av RoomMate, ved Sven Seljom, salgsdirektør i RoomMate.
  • Gjennomgang av behov og erfaringer med fallforebygging med RoomMate på Levanger sykehus, ved Ingrid Aukrust, Prosjektansvarlig Fremtidens pasientrom/Fagutvikler Geriatri i Helse Nord Trøndelag og Hilde Daleng, leder for fagutvikling på medisin Levanger sykehus.
  • Ingrid, Hilde og Sven samtaler om hvilke gevinster sykehuset har fått så langt med RoomMate.
  • Q&A: Ingrid, Hilde og Sven svarer på spørsmål fra deltakerne.
Sykehuset Levanger.

Påmelding: