Den helt ferske Gevinstrealiseringsrapporten fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram viser at digitalt tilsyn kan øke kvaliteten på tjenesten og gi en bedre arbeidshverdag for helsepersonell. I tillegg opplever brukere og pårørende økt livskvalitet.

Gevinster av digitalt tilsyn

Både brukerne selv og de ansatte i tjenesten har opplevd flere gevinster etter at de tok i bruk digitalt tilsyn:

  • De ansatte opplever større ro og bedre tid til brukere som trenger tettere oppfølging.
  • De ansatte opplever økt mestring i sin arbeidshverdag og mindre frustrasjon over oppgaver som oppleves som tidstyver.
  • Innføringen av digitalt tilsyn på sykehjemmet har ført til mindre uro som følge av at enkelte brukere går inn på andre beboere sine rom. Sykehjem har også registrert færre fallhendelser og dermed unngått unødvendige tilsynsbesøk på natt.
  • Brukerne opplever bedre søvn og døgnrytme, som fører til bedre funksjon på dagtid og redusert fallfare.

I dette webinaret 1. desember klokken 13.00-14.00 vil vi vise hvordan RoomMate kan tas i bruk, med konkrete eksempler og erfaringer fra kommuner som bruker tjenesten. Vi vil i webinaret fokusere på hvordan ansattes hverdag har endret seg til å kunne levere bedre kvalitet, og hvordan digitalt tilsyn kan bidra til redusere fallulykker.

Agenda

  • Velkommen og innledning ved Sven Seljom, rådgiver og salgsleder for RoomMate
  • Sven går gjennom de viktigste funnene om digitalt tilsyn i gevinstrealiseringsrapporten fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram
  • Anette Skogstad, rådgiver i ForUt i Bodø kommune, vil fortelle om deres erfaringer med innføring og bruk av digitalt tilsyn, hvordan kommunen har opplevd redusert falltendens og bedre kvalitet i tjenesten
  • Q&A: vi svarer på spørsmål fra chatten

Meld deg på webinar om digital tilsyn 1. desember