Omsorgsboliger omfatter ulike typer boliger som er tilrettelagt for mennesker med særskilt hjelpe- og/eller tjenestebehov. Disse boligene er for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å leve et fullverdig og godt liv, hvor nye løsninger og teknologi vil spille en viktig rolle.

Velferdsteknologi kan bidra til økt kvalitet og lavere kostnader. For beboeren kan velferdsteknologi bidra til økt trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet.

Sensio har i over 10 år levert velferdsteknologi til offentlig og privat sektor – også til flere omsorgsboliger. Vi deler best practice i dette webinaret 24. november klokken 13.00-14.00.

Agenda

  • Velkommen og introduksjon ved Claes Wachtmeister, leder Helsebygg i Sensio
  • Sensios erfaringer med leveranse av velferdsteknologi til omsorgsboliger, både private og kommunale – hvilken teknologi fungerer godt i praksis?
  • Hvordan kan smarthusteknologi som gir boliger livsløpsstandard være et alternativ til omsorgsboliger? Ved William Holm, Sensio
  • Hva skal man tenke på ved anskaffelse av velferdsteknologi til omsorgsboliger?
  • Hvordan etterspørre etter behov?
  • Q&A

Meld deg på webinar 24. november klokken 13.00-14.00: