Somnofy er en kontaktløs søvnmonitor uten kamera som gir økt innsikt og trygghet på institusjon eller ved bruk i omsorgsboliger med sanntidsmåling av søvn, uro og bevegelser, samt pustefrekvens. Somnofy samler data uten at den trenger å være i fysisk kontakt med brukeren. Den er også helt automatisk og krever ingen betjening for å fungere optimalt. Dette gir en unik innsikt i hvordan brukeren har det om natten, samt utviklingen over tid.

Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Dårlig nattesøvn påvirker både fysisk og psykisk helse og bidrar til livsstilssykdommer og dårlig livskvalitet.

Forskningsbasert

Somnofy er et resultat av mer enn 8 års forskning, og utviklet i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge. Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen.

I dette webinaret 7. september fra 11.00-12.00 vil du lære mer om hvordan digitalt tilsyn kan avhjelpe de som sover/er våken i seng uten at nattevakten fysisk trenger å være tilstede. Dette gir nattevakten muligheten til å prioritere beboere som sliter med å sove, framfor å forstyrre de som sover dypt.
Vi viser hvordan kommuner bruker Somnofy som et ledd i fallforebyggende arbeid, for kontinuerlig digitalt tilsyn og for å samle informasjon til detaljert brukeroppfølgning. Vi går også gjennom hvordan automatisk varsling i Sensio Pocket ved uønskede hendelser utføres.

Agenda

  • Velkommen og kort introduksjon av Sensio, ved Claes Wachtmeister, leder forretningsutvikling i Sensio.
  • Knut Lysklett er produktsjef for helse og velferd i VitalThings, og vil fortelle hvordan Somnofy fungerer og hvilke fordeler den kan gi for helsepersonell på sykehjem og i omsorgsboliger.
  • Remi Andersen er lege og jobber som sykehjemoverlege og rådgiver i VitalThings. Remi vil fortelle om hvordan søvnkvalitet påvirker livskvaliteten, og fordelene med detaljert brukeroppfølging.
  • Claes vil fortelle om hvordan fremtidens prediktive varsling kan gi store fordeler for pasienter, pårørende og helsepersonell.
  • Q&A: Vi svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Meld deg på webinaret 7. september: