Når en person rammes av demens påvirker det ikke bare personen selv – en diagnose vil berøre hele familien til den rammede.

Observasjoner fra bl.a. Bergen kommune viser at pårørendes innsats spiller en enda viktigere rolle i å understøtte tjenesten enn tidligere antatt.

Når man tilbyr GPS-lokalisering til tjenestemottakere er erfaringen at konfliktnivået i familien dempes betydelig. De pårørende finner trygghet da de vet at de kan finne sine kjære når de trenger det. Tjenestemottakeren kjenner på økt frihet og mestring ved at de kan gå turer på egenhånd.

Med Safemate kan man enkelt mobilisere den omsorgskraften som pårørende representerer, med støtte fra kommunen om nødvendig.

Bli med på webinaret vårt 20. januar klokken 13.00-14.00 og få vite mer om hvordan din kommune kan dra nytte av pårørendeinvolvering. Du vil også høre fra Bergen kommunes erfaringer med pårørendeinvolvering.

Agenda:

  • Velkommen og introduksjon ved Marius Bjønness, Teamleder Safemate
  • Hvordan kan man sette opp kommunen for pårørendeinvolvering?
  • Hvilke gevinster kan kommunen hente av pårørendeinvolvering?
  • Lars Olav Gåsdal er utdannet sykepleier og avdelingsleder for Responssenteret for velferdsteknologi i Bergen kommune. Han vil fortelle om erfaringene Bergen kommune har med pårørendeinvolvering.
  • Q&A – vi svarer på spørsmål fra deltakerne

 

Meld deg på webinar om pårørendeinvolvering: