Kvalitet och interaktion

Kvalitet och interaktion

IKOS ger överblick och stöd för patientsäkerhet, goda patientprocesser, flöde och interaktion i övergångarna, effektivitet och serviceförbättring.