Eldre dame leser bok Velferd

Sensio Bo lenger hjemme

Velferd

Sensio Bo lenger hjemme

De fleste eldre vil gjerne ha besøk, men de ønsker også å klare seg selv og mestre eget liv. BoHjemme gir de eldre frihet innenfor trygge rammer, reduserer belastning på helsetjenesten og sparer kommunene for millioner.

Sensio BoHjemme er en tjeneste som hjelper mennesker med redusert funksjonsevne å bo hjemme.

Med BoHjemme kan kommunene redusere behovet for omsorgsboliger og korttidsplasser i helsetjenesten. Barn, unge og eldre med nedsatt funksjonsevne får en helt ny hverdag når de med litt oppfølging kan klare seg på egenhånd. Det er essensen i BoHjemme-konseptet.

Kommunene har høstet mange nye erfaringer i året som har gått og resultatene som fremkommer er entydige; velferdsteknologi gir betydelig gevinst. – Helsedirektoratet

Varm teknologi

Det har vært mange kritiske stemmer knyttet til bruk av omsorgsteknologi. Mange har fryktet en kaldere helsetjeneste og færre varme hender. Det har vist seg å ikke stemme. Teknologien frigjør de ansatte i helsetjenesten fra systemets mekaniske oppgaver, til fordel for brukernes personlige behov, varm oppfølging og medmenneskelighet. Det er smart velferd på sitt aller fremste, og BoHjemme er grunnkonseptet i fremtidens helsetjenester:

  • Brukerne får friheten til å gjøre som før, og med en trygghet som for bare få år siden ikke var mulig.
  • Pårørende vil kunne være med å yte bistand. De føler seg mer involvert og trygg på at brukeren har det godt.
  • Ansatte får redusert belastning på rutineoppgaver og mer tid til å være medmennesker.
  • Kommunen kan redusere utgifter og/eller kanalisere ressursene på varme oppgaver.

Vår høyteknologi har så lav brukerterskel at selv de eldre uten erfaring med smarttelefon klarer å bruke løsningene. – Jan Holm, Sensio.

BoHjemme – trygg hjemme og trygg ute.

Den kanskje viktigste funksjonen som skaper trygghet for bruker, pårørende og ansatte er Sensios alarm- og responsløsninger, som sikrer hurtig hjelp. Her vil man kunne velge én løsning eller sy flere løsninger sammen etter behov.

Brukeren kan få tilbud om trygghesalarm for å varsle helsetjenesten og/eller pårørende: Stasjonær trygghetsalarm gir mulighet for tilkobling av sensorer for digitalt tilsyn, sikkerhet og medisinsk støtte. Denne trygghetsalarmen er en basistjeneste som kommer i grunnpakken, og en nøkkel for de skreddersydde tjenestene.

Mobil trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gir sikkerhet og trygghet både hjemme og ute slik at hjelpen alltid finner frem. Gevinsten viser økt livskvalitet for bruker, og for pårørende, gjennom at bruker får en tryggere og mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og kan bo lenger hjemme (Drammen kommune, 2016).

Sensio har flere responsløsninger som er i bruk i kommune-Norge. Felles for dem alle er at de reduserer tiden det tar før hjelp, legger til rette for rask situasjonsavklaring og gjør at helsetjenesten bruker mindre tid på falske alarmer.

  • Sensio Respons er Sensios egen responsløsning for sentralt mottak og håndtering av alarmer. Med denne løsningen kan kommunens helsearbeidere enkelt holde oversikt og håndtere varsler, samt berolige, veilede og rettlede bruker, avklare situasjoner og påkalle bistand. Alt i samme øyeblikk.
  • Sensio Mobilt Vaktrom gjør at de ansatte i omsorgstjenesten får øyeblikkelig varsel der de måtte befinne seg. Det korter ned tiden før hjelp og reduserer bekymringer for hendelser.
  • Sensios plattform kan kobles til en tredjeparts responsløsning om kommunen allerede har en responstjeneste som er aktiv.
  • NYHET 2019: Sensio Familie gjør at pårørende og frivillige kan motta varsel, være der for sine nærmeste og gjerne også avlaste kommunen.

 

Skreddersydde løsninger

Kommunen kan velge tilvalg og løsninger basert på behov hos ansatte og beboere. Sensio BoHjemme kan tilpasses med tilvalg som:

 

Kilde: Statistikk og gevinstresultater er hentet fra «Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger», Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet 1/2017.

Vil du ta en prat med oss om velferdsteknologi for å bo lenger hjemme?

Send oss en melding under og vi tar kontakt så raskt vi kan.

 

[ninja_form id=2]