Brukerforum

Brukerforum

Velkommen til brukerforum for brukere av Sensios løsninger for velferdsteknologi

Brukerforum – formål

Sensio ønsker å dele kunnskap, kompetanse, og planer med brukerne av Sensios løsninger for velferdsteknologi.

Sensio Brukerforum er en arena hvor Sensio og brukerne av Sensios løsninger møtes for deling av informasjon og kunnskap. Forumet skal være til gjensidig nytte for alle parter og skal bidra til konstruktivt samspill.

Brukerforum er både en fysisk og nettbasert møteplass.

Sensio vil blant annet benytte Sensio Brukerforum til å holde fokusgrupper rundt enkelte prioriterte utviklingsløp og produkter, hvor vi inviterer kommunene til å delta for å samle innspill/behovsavklaring. Her vil Sensio også presentere design og spesifikasjoner for tilbakemelding i fokusgruppen.

Brukerforum – struktur

Sensio Brukerforum vil bli både en fysisk og nettbasert møteplass.

Møter / samlinger blir 1-2 ganger per år.

  • Sensio Brukerforum; forbeholdt erfaringsutveksling mellom kunder. Deles opp innenfor tjenestene våre digitalt tilsyn, IKOS samhandlingstavle, varslingsløsninger, pårørendeinvolvering, e-helseplattform og andre partnertjenester som inkontinenssensor, digital hjemmeoppfølging etc.
  • Fokusgrupper for utvikling er behovsbasert etter Sensios roadmap og de innspill til utvikling som avdekkes i Sensio Brukerforum.

Meld deg på Sensio sitt nyhetsbrev og motta informasjon om kommende Brukerforum