puslebrikke

Forskningsbasert

Forskningsbasert

IKOS har blitt og blir utviklet gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

IKOS ble utviklet etter en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

Grunnstenen ble lagt i «Stokkeprosjektet», et samarbeid mellom Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold (nå Sandefjord kommune og Universitetet i SørØst-Norge) 2002-2005. Partene gikk sammen for å forsøke å løse de store utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. Utfordringene ble tverrfaglig analysert ut fra lovverk, faglige anbefalinger, helsepolitiske føringer, ansattes kompetanse, ledelse og økonomi. Målet var å sikre kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. Middelet for å lykkes var å sikre rett person og kompetanse på riktig plass. Gradvis fant man frem til en gjennomtenkt og optimal arbeidsprosess. Stokkeprosjektet ble avløst av nye forsknings- og utviklingsprosjekter, hvor flere kommuner deltok. IKOS ble gradvis utviklet sammen med og for kommuner. Teorier og erfaringer bak IKOS er beskrevet i boken «Veien til bedre helseledelse. IKOS – Individbasert kompetansestyring» (Marit Strandquist og Lise Adal, Kommuneforlaget 2011). Marit Strandquist har ledet prosjektene bak og utvikling av IKOS, og leder nå arbeidet med IKOS i Sensio. 

IKOS digitale samhandlingstavle ble utviklet i et forsknings- og utviklingsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge i 2016-17. Den digitale tavlen skulle støtte den gjennomtenkte måten å arbeide på, og dermed gi grunnlag for økt pasientsikkerhet, helhetlige pasientforløp, optimal bruk av kompetanse og effektive tjenester. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kommunene Sandefjord, Holmestrand, Horten og Moss, samt Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) Vestfold.  

Fremtidsplaner

IKOS ble overtatt av Sensio i 2019. Sensio plattform binder IKOS sammen med topp moderne velferdsteknologi og pasientsignal til et fremtidsrettet, digitalt samhandlingssystem. Her blir Sensio Pocket det nye mobile vaktrommet som gir ansatte tilgang til relevante alarmer og verktøy fra én og samme håndholdte enhet. Sensio vil levere den optimale arbeidsflaten der alt jeg trenger er samlet ett sted.

Les boken

Vil du ta en prat med oss om IKOS? Send oss en melding under!

 

[ninja_form id=’2′]