Sykepleier hjelper mann Velferd

Sensio Helsebygg

Velferd

Sensio Helsebygg

Våre løsninger for pasientvarsling letter hverdagen til helsepersonell og gjør at beboerne opplever trygghet, frihet og livsmestring.

Eldrebølgen er i ferd med å skylle over oss, og over de neste 20 årene vil det sette helsetjenesten i landet på prøve. Helsepersonell opplever allerede i dag underbemanning, arbeidspress og store påkjenninger. Heldigvis vil mye kunne løses med ny velferdsteknologi. Med Sensios løsninger reduserer kommunen arbeid utenfor kjerneoppgavene og frigjør tid til omsorg. Vi kaller det SmartOmsorg.

Hvorfor bør kommunen investere i SmartOmsorg?

I Helsedirektoratets «Andre gevinstrealiseringsrapport» fra 2017 kommer det frem at velferdsteknologi gir store gevinster når den brukes riktig. Rapporten viser spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet i tjenesten for brukerne, pårørende og ansatte. Kvaliteten handler hovedsakelig om trygghet, fravær av bekymringer, mindre uro og et miljø som blir triveligere.

Innføring av velferdsteknologi handler ikke om å fjerne de varme hendene. Det handler om at de ansatte i helsetjenesten skal få frigjort tid til hovedoppgaven: menneskene og omsorgen. Dessuten letter det en allerede anstrengt kommuneøkonomi:

«Velferdsteknologi kan frigjøre opp mot 40 000 stillinger i helsesektoren. Det tilsvarer ca. halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.» viser en rapport gjennomført av Ny Analyse.

 

Pasientvarslingsanlegg og Mobilt Vaktrom

En av de viktigste løsningene som skaper trygghet for beboere, ansatte og pårørende er Sensios pasientvarslingsanlegg og vaktromsløsninger. Uavhengig av hvor beboerne og de ansatte befinner seg skal man alltid oppleve at hjelpen er i nærheten.

Sensio Pasientvarslingsanlegg gir trygg og sikker varsling for beboerne. Løsningen leveres som en integrert del av bygget, i alle beboerrom og fellesareal. Sensio Pasientvarsling gir nøyaktig lokalisering av hendelser slik at de ansatte raskt kan yte hjelp.

Sensio Mobilt Vaktrom gir ansatte varsler rett i lomma. Mobiliteten sørger for at varslene alltid kommer fram der man er. Med Sensio Mobilt Vaktrom kan de ansatte også eskalere alarmer mellom avdelinger og bistå hverandre i perioder med lav bemanning.

Sensio Alarmtavle på vaktrommet gir kontinuerlig oversikt over hendelser, ressurser og lokalisering.

Alle alarmer blir loggført, og ledelsen kan planlegge ressurser bedre ved å se når arbeidsbelastningen er høy. Dette gir gevinst både for de ansatte og beboerne.

 

Skreddersydde løsninger

Med Sensio Helsebygg kan man koble til flere sensorer utover pasientvarsling- og vaktrom-løsningene som inngår i grunnpakken. Ulike kommuner vil ha ulike behov, men behovene vil endre seg med tiden, og med Sensios velferdsløsninger er mulighetene mange.

  • Posisjoneringsteknologi: Ved hjelp av små, bærbare enheter kan de ansatte kjapt lokalisere både hendelser, personer og utstyr og yte hjelp raskere.
  • Digitalt tilsyn: Videotilsyn og tilsynssensorer reduserer behovet for fysiske tilsyn og gjør at man raskere får avklart situasjoner. Sensorer fanger opp bevegelse eller mangel på bevegelse og kan varsle blant annet ut av seng-alarm og vandrealarm. Man kan også montere falldetektorer som vil registrere brå bevegelser etterfulgt av stillstand. Brukerne kan føle seg trygge fordi de vet at det kommer noen dersom noe skulle skje.
  • Sikkerhet: Nattlys med retningsangivende funksjon reduserer fare for fall. Det betyr færre bekymringer for beboere, pårørende og ansatte.
  • Brannvarsling: Brannvarsling med lokalisering og forvarsling gjør at personalet raskt kan avverge situasjoner og unødige utrykninger.
  • Dørstyring: Posisjonsbasert dørstyring gir frihet for beboerne, og økt sikkerhet og tidsbesparelser for de ansatte.
  • Komfort: Smart og enkel lys- og persiennestyring gir økt komfort og velvære for beboerne.
  • Romstyring: Ved hjelp av smarte modusbrytere og touch paneler kan ansatte og beboere enkelt styre omgivelser og aktivere alarmer på rommet.
  • Ansattvarsling: Ansatte skal også føle seg trygge på jobb. Med mobil assistanse kan de ansatte enkelt tilkalle hjelp ved behov. Med en mobil voldsalarm kan ansatte raskt tilkalle hjelp ved kritiske hendelser.

Vil du komme i gang med SmartOmsorg?

Send oss en melding under, og vi tar kontakt så raskt vi kan.

 

[ninja_form id=2]