Sykepleiere ser på IKOS tavle

Invitasjon til fagdag

Invitasjon til fagdag

Vi vil gjerne invitere deg til Sensio Fagdag

Sensio ønsker å tilrettelegge for kunnskapsdeling innen velferdsteknologi, og inviterer alle som er interessert i god implementering til en spennende fagdag.

Fagdagen er en arena hvor Sensio ønsker å bidra til deling av informasjon og kunnskap, samt tenke visjonært rundt velferdsteknologi. Fagdagen skal være til gjensidig nytte for alle parter og skal bidra til konstruktivt samspill.

Om Sensio

Sensio tilbyr helhetlig trygghets- og mestringsskapende teknologier til bruk i private hjem, omsorgsboliger og på sykehjem og er en nasjonal ledende leverandør av smarthus- og velferdsteknologi. Løsningene som Sensio har utviklet sammen med Norske kommuner gir brukerne mulighet til å mestre egen hverdag, skaper økt trygghet og gir ansatte en mer effektiv arbeidshverdag.

Sensio Fagdag

Dagen setter fokus på hvordan noen kommuner jobber med implementering av nye verktøy og teknologi. Her møter du nøkkelpersoner som deler erfaringer fra hverdagen.

 

Program 17.oktober 2019

 

08:30 – 09:00
Registrering

09:00 – 09:10
Velkommen ved Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio

 

09:10 – 09:30
Selvstendig trygg og aktiv med lokaliseringsteknologi i Larvik ved Elisabeth Sørensen.

09:30 – 09:50
Fra eksternt responssenter til mobilt vaktrom i hjemmetjenesten i Fjell kommune ved Runhild S. Rokkan.

09:50 – 10:10
Implementering av pasientvarslingsanlegg i Skien kommune ved Rune Solli og May Kristin Omland.

10:10 – 10:30
Paneldebatt med spørsmål fra salen ledet av Marius Bjønness, Sensio.

 

10:30 – 11:00
Pause med produktdemonstrasjoner i mingle-området.

 

11:00 – 11:20
Opplæring for ansatte, superbrukere og teknisk driftspersonell for omsorgsinstitusjoner ved Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune og Martin Bentzen Schive, Sensio.

11:20 – 11:40
Implementering av IKOS Digital tavle i Helse og velferd i Nedre Eiker kommune ved Sissel Eriksen og Bjørn-Andreas Finseth.

11:40 – 12:00
Paneldebatt med spørsmål fra salen med oppsummering ved Petter Siqveland, Sensio.

 

Lunsj – vel hjem!

 

 

Informasjon om arrangementet:

Åpen møteplass for alle.

Hvor og når: Scandic Oslo Airport Gardermoen 17. oktober kl 9-12

Kostnad: Det er ingen deltakeravgift for Fagdagen. Sensio spanderer lunsj og forfriskninger.

Bruker du allerede Sensio sine løsninger for Velferdsteknologi, Safemate eller IKOS? Da kan du også bli med på Brukerforum dagen før. Ta en titt på: https://sensiocare.se/brukerforum-1-samling/