Mobil Trygghetsalarm App Korona

Mobil pasientvarsling med toveis-tale

Korona

Mobil pasientvarsling med toveis-tale

Sensio kan på kort varsel levere både komplette startpakker for nye sykehjem/koronamottak eller ferdigkonfigurerte Safemate som et tillegg til et eksisterende Sensio Pasientsignal.

Ved en pågående smittesituasjon er det essensielt for ansatte å enkelt kunne kommunisere med beboer uten å måtte bevege seg inn på beboerrommet. Da kan beboere utstyres med en Safemate alarm med toveis tale.

Sensio Mobilt Vaktrom gir den ansatte en prioritert alarmoversikt, med push-varsling av nye og eskalerte alarmer. Det fremvises detaljert informasjon om hvor alarmen har oppstått, fra hvilken bruker og hvilke andre ansatte som har mottatt alarmen. I tillegg til å opprette kontakt med bruker, kan ansatte også bruke det mobile vaktrommet til å kommunisere seg imellom gjennom å gi beskjed om at man er på vei for å håndtere en situasjon eller hendelse, for å unngå at flere ansatte løper i samme retning. I det mobile vaktrommet kan også legge til to predefinerte hurtig-knapper for relevante telefonnummer som er nyttige for ansatte i en alarmsituasjon, for eksempel vaktselskap/resepsjon e.l. Alarmen avstilles fra det mobile vaktrommet når situasjonen er avklart. Hvis en alarm ikke håndteres innen en gitt tid kan den eskaleres videre til naboavdelingen. Dette gir en ekstra trygghet for brukere og ansatte om at alle alarmer blir håndtert. Det er også mulig for ansatte å ringe direkte til beboer via trygghetsalarmen også utenom en alarmsituasjon. Tilgangen begrenses da til en «hvitelistet» telefonnummerserie, for å sikre at ikke uvedkomne får tilgang til å ringe inn på rommet.

Sensio anbefaler Trigger 3 til dette formålet, grunnet at dette er enheten med best lydkvalitet. Enheten leveres med en praktisk bordlader. Det finnes også flere typer Safemate-enheter, tilpasset ulike typer brukere og behov. For mer informasjon, se sensio.no/safemate.

Sensio Mobilt Vaktrom er en app som installeres på en Android smarttelefon. Appen legger ingen begrensninger på tilgang til EPJ, felleskataloger, prosedyreverktøy og porttelefon fra samme håndholdte enhet.

Sensio kan bistå med oppsett og klargjøring av løsning for rask igangsettelse. Vi kan også bistå med løpende endringer i oppsettet, ellers er det også noe som enkelt kan utføres av lokale superbrukere med et par timers opplæring i bruk av Sensio Velferdsportal.

Merk at Safemate-enheten også kan benyttes for kollegavarsling hvis det er ønske eller behov for dette. Når en Safemate registreres i Sensio Velferdsportalen får superbruker valget mellom å registrere Safemate-enheten som en voldsalarm eller en trygghetsalarm. Dette vil avgjøre hvilken type alarm som utløses når man trykker på knappen.

Hvordan komme i gang?

For sykehjem/koronamottak som allerede benytter Mobilt Vaktrom

For kunder som allerede er kjent med bruken av Safemate i Sensio Velferdsportal er det bare å gå inn på Safemate webshop og bestille enheter direkte. Vi tilbyr nå våre Safemate produkter til halv pris i første omgang frem til 1. mai ved bruk av rabattkoden KORONA – så langt lageret rekker. Rabatten kommer til syne ved utsjekk.

Alternativt bistår vi gjerne med klargjøring og oppsett. Send en epost til velferd@sensio.no med følgende informasjon:

 • Navn på sykehjem
 • Antall Safemate som ønskes og hvillke avdelinger og beboerrom de ønskes knyttet til
 • Liste over telefonnummer til Mobilt Vaktrom som skal ha mulighet til å ringe direkte til beboere
 • Ønskes det også Safemate for kollegavarsling? (ev. ønsket antall og ev. hvilke avdelinger de skal knyttes til)
 • Ønsket tidspunkt for leveranse og opplæring (kan også avtales senere)
 • Hvis Sensio Unity hostes lokalt i kommunen, må vi også få videreformidlet kontaktinformasjon til lokal IT avdeling.

For nye sykehjem/koronamottak som ikke har Mobilt Vaktrom fra før

Send en epost til velferd@sensio.no med følgende informasjon:

 • Har kommunen Sensio Unity fra før? (ja*/nei)
 • Navn på sykehjem
 • Antall Safemate som ønskes og liste over avdelinger og beboerrom de ønskes knyttet til
 • Antall telefoner som skal ha Mobilt Vaktrom per avdeling. Eventuelt preferanser med tanke på navngivning av ansatt-roller for innlogging (ellers benyttes et standard oppsett).
 • Liste over telefonnummer til Mobilt Vaktrom som skal ha mulighet til å ringe direkte til beboere. Sensio kan også stille med telefoner og/eller SIM om dette er ønskelig
 • Ønskes det også Safemate for kollegavarsling? (ev. ønsket antall og ev. hvilke avdelinger de skal knyttes til)
 • Ønsket tidspunkt for leveranse og opplæring (kan også avtales senere)

*Dersom det skal benyttes en Sensio Unity plattform som hostes lokalt i kommunen, må vi også få videreformidlet kontaktinformasjon til lokal IT avdeling.