Dame som holder videotilsyn Korona

Kontinuerlig Videotilsyn

Korona

Kontinuerlig Videotilsyn

Gir effektivt og enkelt tilsyn med pasientene gjennom sanntidsoverføring av lyd og bilde, så man reduserer behov for fysiske besøk og utsette ansatte for unødig smittefare

Ved en pågående smittesituasjon og svært syke pasienter er det viktig å kunne ivareta passientsikkerheten på en best mulig måte samtidig som man minimerer smittefare for de ansatte. Sensio Videotilsyn muliggjør at man på avdelinger med mange pasienter kan holde god og sikker oversikt over pasientene med lyd- og video – fra en bærbar enhet – som gjør at man minimerer behovet for å gå inn på rom med smittefare.

 

Sensio Videotilsyn gir de ansatte mulighet til å gjøre digitalt tilsyn med lyd og/eller video på alle rommene på avdelingen. Man har oversikt over alle rommene og kan etter tjenestelige behov velge hvilke man vil gjøre tilsyn på.

Funksjonalitet

 • Enkelt oversikt over alle rom/brukere og kameraer: Man kan se inntil 9 videostrømmer i samme vindu *
 • Fleksibel kontroll over tilsyn med video og/eller lyd: Man kan der velge å skru på de videostrømmene eller lydstrømmene man ønsker ut i fra hvilke brukere man vil utføre tilsyn på
 • Rask tilgang til mer detaljer: Man kan enkelt få opp rom eller en videostrøm i full-skjerm
 • Justering av kameraposisjon: Man kan styre kameraenes posisjon med pan, tilt og zoom (avhengig av funksjonalitet i gitt kameratype)
 • Logging av tilsyn: Alle tilsyn blir logget med detaljer om
  • Hvem som utførte tilsynet og når
  • Hvilket kamera og rom tilsynet ble utført på
  • Om det var tilsyn med lyd og/eller video

* Antall videostrømmer som kan vises samtidig med stabil videostrøm er avhengig av nettverkskvalitet lokalt i bygget

Av hensyn til personvern er tjenesten planlagt minst mulig inngripende. Det er begrenset tilgang til å gjennomføre tilsyn, dette kan kun gjøres fra innlogget bruker på lokalt nettverk. Det er ingen lagring av video eller personlige opplysninger.

Sensio Videotilsyn kan suppleres med Safemate mobil trygghetsalarm for aktiv tilkalling av hjelp og to-veis tale med pasient.

Sensio bistår med oppsett og klargjøring av løsning for rask igangsettelse. Sensio Videotilsyn kommer med ferdigprogrammerte kameraer som kobles til strøm og kablet nettverk på rommet, og ferdig oppsatte nettbrett som kobles til lokalt trådløst nett. Vi kan også bistå med løpende endringer i oppsettet etter behov, ellers er det også noe som enkelt kan utføres av lokale superbrukere med et par timers opplæring i bruk av Sensio Velferdsportal.

Hvordan komme i gang?

Send en epost til velferd@sensio.no med følgende informasjon:

 • Navn på sykehjem/lokasjon
 • Antall kameraer som ønskes fordelt på rom og avdelinger på sykehjemmet
 • Antall nettbrett som ønskes per avdeling
 • Ønsket tidspunkt for leveranse og opplæring (kan også avtales senere)
 • Kontaktinformasjon til lokal IT avdeling som kan være behjelpelig med tekniske avklaringer for nettverk

Løsningen kan kompletteres med Mobilt Vaktrom og Safemate for å dekke behov for aktiv pasientvarsling og toveis tale. Se produktbeskrivelse under.