11.06.2021

Når Hedmarken Legevakt flyttet fra sykehuset til nye lokaler i Ottestad, valgte Hamar kommune å investere i SmartVakt fra Hospital IT for å gjøre arbeidshverdagen enklere for helsepersonellet.

Med SmartVakt kan helsepersonell utføre daglige oppgaver, samhandling og kommunikasjon med kollegaer og pasienter i en og samme mobilapplikasjon. Det er ikke nødvendig å logge seg på ulike systemer med forskjellige passord og ulike brukergrensesnitt – alt er samlet på ett sted.

Hedmarken legevakt skal i neste runde inn i det nye Helsehuset som skal bygges i Hamar. Hamar, Stange, Løten og Ringsaker Sør sogner til Hedmarken legevakt.

Nyttige funksjoner for drift av legevakten

SmartVakt har en rekke smarte funksjoner som kan tas i bruk av Hedmark legevakt. Systemet vil i første runde sikre at helsepersonell som er på jobb på legevakten kan føle seg trygge ved å ta i bruk voldsalarm. Dette sikrer de ansatte hvis det skjer uønskede hendelser. Systemet vet hele tiden hvor helsepersonellet er, og kan formidle nøyaktig posisjon til plassen hvor alarmen er utløst. Fra de ulike observasjonsrommene kan pasienter varsle de ansatte ved behov for hjelp. Systemet vil også benyttes som et kommunikasjonsverktøy mellom helsepersonellet som er på vakt.

Rekordrask implementering

En kritisk faktor i dette prosjektet var at Hedmarken legevakt skulle ut av sykehuset i Hamar på svært kort tid, og det var dermed liten tid til selve flytteprosessen. At dette prosjektet lyktes så godt skyldes blant annet at SmartVakt er et trådløst system som krever minimalt med kabling og montering. Implementeringen i de nye lokalene til legevakten gikk dermed raskt, og det var få komponenter som skulle monteres. Regelsettene for Hedmarken legevakt ble satt opp i systemet og tilpasset behovet til helsepersonellet, slik at driften kunne gjenopptas så raskt som mulig.

Vil du vite mer om SmartVakt? Send oss en melding.