26.11.2021

Julen er for de fleste ensbetydende med ferie hvor man kan reise bort og koble av sammen med familie og venner. Er man derimot nærmeste pårørende til et familiemedlem med demens eller andre kognitive svikt, kan situasjonen kanskje være annerledes. Pårørenderollen tar aldri helt ferie, og omsorg for et familiemedlem kan være en vanskelig kabal å få til å gå opp. Man ønsker å kunne dra på ferie i forvissing om at den man er pårørende til får god oppfølging og omsorg. Vi har jobbet med å støtte omsorgsektoren i mange år, og her kommer våre tips til god oppfølging av familiemedlemmer i ferietiden.

5 råd for en trygg og god jul som pårørende

 1. Trygghetsalarm med GPS

  Safemate har 10 års erfaring fra å levere trygghetsalarmer til norske kommuner, og tilbyr de samme produktene til privatpersoner. Vi har erfart at de som tar i bruk en trygghetsalarm i familien opplever å kunne gi den som er rammet av demens livsmestring og et mer aktivt liv. Samtidig letter trygghetsalarmen arbeidet for den nærmeste familien ved å gi oversikt gjennom GPS-lokalisering og en enkel måte å komme i kontakt med familiemedlemmet på. Det er enkelt endre og rullere på hvem som er kontaktpunkt i Safmate-appen gjennom julen. Det er også mulig å ta i bruk Safemate-teknologien med en smarttelefon, uten behovet for en fysisk trygghetsalarm. Det er gjerne vanlig å starte med dette i en tidlig fase, eller som en ekstra trygghet når man er på tur.

 2. Korttidsopphold sykehjem

  Å ha omsorg for en person med demens kan være krevende, og det er viktig at du setter av tid til å ta vare på deg selv. Noen velger å reise bort en gang i blant, og kanskje kan et korttidsopphold på sykehjem for personen med demens være verdt å prøve. Det er lett å få dårlig samvittighet når man ber om avlastning, men det er ofte nødvendig for å kunne stå i omsorgsrollen over lang tid. Kilde: Helsenorge.

 3. Del på beredskapen

  Enten man har tatt i bruk Safemate i privat regi, eller om man har mottatt tjenesten fra kommunen, så kan man dele opp døgnet og uka slik at man kan bytte på å bære byrden med å være i beredskap.

 4. Snakk med kommunens demenskoordinator

  Ta en prat med kommunens demenskoordinator, som ofte er en del av et hukommelsesteam. Hukommelsesteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud. Teamet har et nært samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene.

 5. Hjelpemidler gjennom NAV

  Det finnes hjelpemidler som kan tas i bruk i hjemmet som kan gjøre hverdagen mye enklere for den som er rammet av demens. Et av Vestfold Audios mest solgte produkter er en digital kalender kalt IRIS LIFE SOL. Det er en elektronisk klokke med talefunksjoner, kalenderpåminnelser og dagsplan. Påminnelser registreres på dag/dato/tidspunkt, og de varsles med lyd, lysblink, symboler og/eller talemeldinger. Kalenderen har også tilgjengelig oversikt over kommende aktiviteter i ukesvisning. Kalenderen kan kjøpes gjennom NAV.

 

Ønsker du å ta en prat med oss om trygghetsalarm eller annen velferdsteknologi? Send oss en melding!