21.10.2020

I Sensio er vi opptatt av gode brukeropplevelser, og har helt siden oppstarten involvert brukene i å videreutvikle produktene og tjenestene vi tilbyr. De aller fleste produktene og tjenestene våre er et resultat av et godt samarbeid med kommuner.
Vi inviterer til Brukerforum en eller flere ganger i året, og bruker møteplassen til aktivt å lære av og involvere brukerne. Ofte blir det satt opp fokusgrupper i etterkant av Brukerforum for å videre involvering og kartlegging av behov.

Brukerforum gir resultater

Vi gjennomførte Brukerforum sist i oktober 2019, og da var en av de mest etterspurte oppdateringene på møtet integrasjon med elektronisk pasientjournal (EPJ) og Nasjonalt Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) og Sensios tjenester.
Siden sist har vi jobbet intensivt med akkurat denne oppdateringen. Nå har vi ferdigstilt integrasjon mot VKP og verifisert mot testdatabasen deres. Vi mener integrasjon via VKP er veien å gå for å klargjøre for fremtidig nasjonal arkitektur for e-Helse.

Denne funksjonen vil være tilgjengelig for kundene våre i Sensio Unity 6.7, som etter planen skal piloteres før jul.

Dette er et godt eksempel på godt samarbeid mellom brukerne og Sensio som har ført til prioritering av tjenesteutvikling. Og det er dette som er meningen med vårt Brukerforum: å åpne for dialog og utvikle gode brukertjenester.

Dette er noen av funksjonalitetene i integrasjonen:

  • Enkel registrering av brukere ved henting av grunndata fra EPJ – man unngår dobbeltføring og øker datakvaliteten
  • Journalføring av hendelser gjøres raskt og enkelt rett fra det mobile vaktrommet – hendelseslogg følger automatisk med
  • Tjenesten kan selv velge hvilke alarmer det skal journalføres på​, og om alarmene skal rapporteres til de nasjonalt standardiserte IPLOS tjenestetypene for velferdsteknologi


Elverum kommune har vært en viktig bidragsyter

En av våre viktige samarbeidspartnere i EPJ-prosjektet er Elverum kommune som har Gerica EPJ, og som bruker Sensio i hjemmetjenesten i dag. Åshild Sæther Engen er prosjektleder for velferdsteknologi i Elverum kommune, kjenner Sensios løsninger godt, og hvor viktig integrasjonen vil være for kommunen. Hun har deltatt i prosjektet med å integrere Sensios tjenester med Gerica via VKP.

– Med denne integrasjonen unngår vi dobbeltarbeid og kan effektivisere og øke kvaliteten i tjenesten, ved at helsepersonell kan journalføre i det samme mobile vaktrommet som de mottar alarmen i, og at relevant data som i dag har ligget i Sensios systemer automatisk flyter inn i journalen, sier Åshild.

Gjennom prosjektet og Brukerforum har Elverum bidratt i behovsutredning, kvalitetssikring av design av brukerflater og brukeropplevelse, og vil delta i testing og kvalitetssikring før driftsettelse.

– Vi opplever at det har vært en god prosess og dialog underveis med Sensio for å lage en god løsning for tjenesten, og vi gleder oss nå veldig til å få ta dette i bruk, avslutter Åshild.

Ønsker du å være med på Brukerforum? Meld deg på her!