18.09.2020

Går du med planer om å bytte ut whiteboard og gule lapper til en digital tavle? Kunne tenkt deg å lært mer om hvordan IKOS digital tavle kan effektivisere arbeidsprosessene på avdelingen og mellom avdelinger? Har du lyst til å stille spørsmål direkte til utvikleren av IKOS? Meld deg på webinaret vårt 14. oktober. Du vil få se hvordan tavlen kan tilpasses din avdeling, og høre hvilke erfaringer kommuner har med bruk og implementering av IKOS.

IKOS digital tavle er et av våre mest etterspurte produkter, og stadig flere kommuner tar i bruk teknologien. IKOS digital tavle er et produkt for sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den digitale tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste, tverrgående team og kontor for tjenestetildeling.

Hvordan oppnå kvalitet og effektive tjenester med IKOS digital tavle

13.00: Velkommen. Marit Strandquist forteller litt om sitt arbeid med IKOS digital tavle.
13.05: Hvorfor IKOS digital tavle? Hvilke behov dekker systemet?
13:15: Eksempler på tavleoppsett og samhandling om brukeroppfølging via tavler.
13:25: Erfaringer fra kommuner som har tatt i bruk endringsledelse ved implementering.
13:30: Spørsmål og svar fra chatten.

Marit Strandquist er utvikleren av IKOS-teknologien og holder webinaret. Hun leder i dag implementering av IKOS i norske kommuner.
Marit er sykepleier og har bred kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og helse- og sosialfaglige utdanninger. Det kombinerer hun med forståelse om ledelse og styring. Ved Universitetet i Oslo er hun utdannet master i helseadministrasjon og master i sykepleievitenskap. Tidligere har hun jobbet mer enn ti år med grunnutdanning av sykepleiere.

 

Meld deg på webinaret 14. oktober