03.09.2020

Vår egen Marit Strandquist skal fortelle om sine erfaringer med endringsledelse på Helseteknologikonferansen.

Innføring av digitale tavler innebærer en kultur- og strukturendring. Marit vil fortelle om hvordan vår kunde Nedre Eiker kommune (nå del av Drammen) oppnådde god og effektiv implementering av IKOS digital tavle ved hjelp av Sensios støtte for endringsledelse.

Tittelspor er Endringsledelse: Eksempel ved innføring av digitale tavler i Nedre Eiker kommune

  • Digitale tavler ble på kort tid innført i hele kommunen ved hjelp av et lederutviklingsprogram og automatisk resultatvisning på tavlene.
  • Digitale tavler støtter ansatte så de kan ivareta pasientsikkerhet, gode pasientforløp og effektiv oppfølging av hver enkelt bruker.
  • Innføring krever god endringsledelse: Avdelingen må beslutte hvilken kvalitetsstandard de skal ha på brukeroppfølging. Nye rutiner skal etableres og ansatte må jobbe på nye måter.
  • Hvordan har Nedre Eiker jobbet?

Du kan høre Marit 10. september. fra klokken 12:05 – 12:20

Marit er sykepleier og har utviklet IKOS digital tavle samt leder implementering av IKOS i norske kommuner. Hun har bred kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og helse- og sosialfaglige utdanninger. Det kombinerer hun med forståelse om ledelse og styring. Ved Universitetet i Oslo er hun utdannet master i helseadministrasjon og master i sykepleievitenskap. Tidligere har hun jobbet mer enn ti år med grunnutdanning av sykepleiere.