23.02.2022

Et enkelt fall med hoftebrudd koster i gjennomsnitt en million kroner, og krever mye helsefaglig ressurser og opptrening.

  • 1 av 2 over 80 år faller hvert år
  • 3 av 4 skader i aldersgruppen over 80 år skyldes fall
  • 4 av 10 innleggelser på sykehjem kommer etter fallskader
  • 10-20% av fall på sykehjem forårsaker alvorlige skader

For å forebygge fall og hjelpe beboere som har falt så raskt som mulig, gjennomføres det i dag utstrakt bruk av manuelle tilsyn. Disse tilsynene har ofte motsatt effekt ved at beboeren våkner fra tilsynet, står opp og kommer i en høyrisiko situasjon for fall. Videre gir det negativ effekt for søvnkvalitet som igjen påvirker fallrisiko. Manuelle tilsyn binder også opp helsepersonell som kunne brukt tiden på mer verdiskapende aktiviteter.

RoomMate forebygger fall

RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen. RoomMate kan forebygge fall ved å gi helsepersonell varsler før situasjoner er i ferd med å eskalere:

  • Varsler før beboeren går ut av sengen, slik at man kan hjelpe før hen faller
  • Unngår forstyrrelser om natten med anonymisert digitalt tilsyn og unødig oppvekking
  • Beboeren føler seg tryggere, og er kanskje mer fysisk aktiv
  • Beboeren får et bedre søvnmønster, og er mer uthvilt om dagen
  • Beboere som kan vekke andre blir fanget opp
  • Dersom ulykken likevel er ute blir fall fanget raskt opp og man reduserer faren for langtidsskade

RoomMate ivaretar personvern og verdighet

RoomMate er en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern. Kommuner bruker i dag RoomMate-løsningen til å passe på personer som har behov for tilsyn og varsler i risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred.

Slik fungerer Prøv før kjøp

RoomMate har siden den første installasjonen i 2016 kommet opp i over 4200 sensorer i aktiv drift.

Etter flere piloter i norske og svenske kommuner ønsker vi å bredde ut tjenesten Prøv før kjøp.
Vi tilbyr Prøv før kjøp som en testperiode hvor kommunen kan bruke RoomMate i drift i fire måneder. Sensio tilbyr installasjon og opplæring.

Kommunen forplikter seg til å bidra med testlokasjon av tilstrekkelig størrelse til å få representative resultat: sykehjem eller hjemmesykepleie. Kommunen må også delta på opplæring, dokumentere fallutvikling i testperioden og gjennomføre brukerevaluering.

Ved endt testperiode kan kommunen velge å avslutte prosjektet uten kostnader, eller å la installasjonen bli stående med løpende månedlig leie.

Vil du vite mer om «Prøv før kjøp»? Send oss en melding!