13.11.2018

Sensio skal levere trygghetsalarm til mange brukere

Aleris Omsorg Norge er en del av Aleris, og driver landsdekkende tjenester innenfor barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Aleris Omsorg Norge leverer bo- og omsorgstjenester over hele landet, både privat og på vegne av det offentlige.

Sensio sammen med datterselskapet Safemate er Norges ledende selskap innen Smart Velferd og Smart hjem. Sensio har lang erfaring med leveranse av velferdsløsninger til mer enn 160 kommuner i hele Norge.

William Holm, Daglig leder i Sensio sier «Aleris Omsorg har i flere år vist vei innen omsorgstjenester. De leverer kvalitetstjenester til hjemmeboende, til omsorgsboliger og store boligprosjekter» og fortsetter «Vi i Sensio gleder oss til å være leverandør av teknologi og løsninger til Aleris Omsorg Norges satsning på tjenester innen omsorg».

Ingvild Kristiansen, direktør for Omsorgstjenester i Aleris Omsorg sier, «Denne avtalen vil styrke og utvide tilbudet av velferdsløsninger til våre beboere og brukere som har behov for det, slik at de kan være trygge i hjemmet sitt».

Kontakt:

Ingvild Kristiansen, direktør for Omsorgstjenester i Aleris Omsorg Norge, tlf 93 81 40 88

Bashkim Konaj, leder for Alarm og hjemmetjeneste i Aleris Omsorg, tlf 99 29 30 88

Jan Holm – Sensio AS, Kommersiell Direktør, tlf 90641133