06.06.2021

RoomMate er den ledende leverandøren av digitale tilsynsløsninger i Norge. Selskapet har utviklet den absolutt ledende 3D-sensoren i verden for å detektere fall og kunne gjøre relevant tilsyn med eldre. Løsningene har vært utprøvd siden 2016 og har de siste to årene vokst raskt i utbredelse. Les saken Finansavisen har skrevet om sammenslåingen 6. juni 2021.

Det beste fra to verdener

Sensio er den største norske produsenten av omsorgsteknologi med en egenutviklet programvareplattform (Hospital IT og Unity) for å knytte sammen behovene til helsepersonell, brukere, pårørende og administrativt personell.
Når nå Sensio og RoomMate går sammen til ett selskap videre, forenes det beste fra to verdener. Selskapene får nå mer kraft til å utvikle gode digitale tilsynsløsninger fremover og disse skal passe enda bedre inn i morgendagens ehelse-plattform.

Banebrytende helseteknologi

«Vi er veldig  glade for nå kunne bekjentgjøre at RoomMate og Sensio kommer til å utvikles som ett selskap videre. RoomMate er virkelig et unikt selskap med en unik teknologi. Den presise falldeteksjonen, sammen med den fantastiske brukervennligheten til RoomMate har gjort at selskapet har en stor og raskt voksende base av fornøyde brukere», sier Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio.

«Vi skal bygge videre på denne sterke basen med egenutviklet teknologi også i fortsettelsen, vi ser for oss en sterk strøm med produkter som bygger på hverandre innenfor dette området i året og årene som kommer. Dette gjelder blant annet muligheten til også å utnytte radarteknolgi innenfor samme område, og en sømløs overgang mellom de forskjellige tilsynsløsningene og ehelseplatformen», fortsetter Anstedsrud.

Nærmere felles grensesnitt for journaler

Summen av RoomMate og Sensio blir omsorgsløsninger av høyere kvalitet som detekterer mer presist og på flere relevante områder. Samtidig som at mennesker som skal jobbe med eller på andre måter forholde seg til teknologien, enten det er pårørende eller helsepersonell, skal få disse alarmene på riktig måte. Videre er det veldig viktig at det er enkelt for helsepersonell å journalføre data korrekt, rett fra systemene våre.
Vi ser nå at visjonen om et felles grensesnitt til helsejournalene begynner å komme til sin rett.

Besparelser for kommunene

RoomMate og Sensio gir ikke bare bedre omsorgsløsninger, men gir også store muligheter for kostnadsbesparelser. Det å kunne tilby trygge tilsynsløsninger med anonymisert tilsyn, gjør at brukerne kan sove tryggere på natten, og at hjelpen ikke trenger å rykke ut i de tilfellene hvor det ikke trengs. Dette sparer institusjonene og hjemmetjenestene som har tatt i bruk dette utstyret ofte store summer, samtidig som løsningene for de eldre blir bedre.

«Vi har virkelig en lang rekke av kommuner som ønsker å utvide bruken av våre systemer», sier Rene Nordstrøm Jensen, gründer og daglig leder i RoomMate.

Preventiv varsling

«RoomMate og Sensio eier nå sine egne algoritmer for falldeteksjon, og vi jobber hardt med å stadig utvide disse til nye områder. Vi ser også for oss å utvikle disse algoritmene videre til preventiv varsling over de neste årene. Dette er en spennende utvikling», sier Johan Anstensrud, som er overbevist om at alle eldre i den kommunale omsorgen vil få flere sensorer som gir aktivt digitalt tilsyn i framtiden.

Preventiv varsling bidrar til at eldre både kan bo lengre hjemme, men at vi også kan passe bedre på hverandre i framtiden. Dette kombinert med at pårørende og frivillige trekkes mer aktivt inn i omsorgsarbeidet, gjør at kvaliteten vil gå opp – samtidig som tryggheten og sikkerheten i systemene vil stige.

Sammenslåing

Rent formelt skjer sammenslåingen ved at RoomMate blir et datterselskap av Sensio AS.  RoomMate vil bestå som eget selskap med René Nordstrøm Jensen som daglig leder og betydelig medeier i Sensio.

Om Sensio

Sensio er en del av Sensio Holding AS. Sensio Holding inkludert RoomMate er et hurtigvoksende norskbasert programvare- og elektronikkselskap innenfor ehelse og velferdsteknologi som i 2020 omsatte for ca NOK 250 millioner med et EBITDA-driftsresultat på 56 millioner. Selskapet er markedsleder innenfor sine områder i Norge og med en sterk posisjon i Danmark og Sverige.

Kontaktperson: Johan Anstensrud, adm.dir Sensio AS.
johan.anstensrud@sensio.no

Telefon: 90113875