09.09.2020

Safecall ApS er markedsleder innenfor mobile trygghetsalarmer og lokaliseringsteknologi i Danmark. Tilsvarende posisjon har Sensio AS med sitt Safemate-varemerke i Norge. 

Markedet for trygghetsalarmer har de siste årene blitt digitalisert, og funksjonaliteten har hatt en hurtig utvikling. Andelen trygghetsalarmer som også er mobile vokser raskt,  og på dette området er Safecall og Safemate største leverandør til helse- og velferdssektoren. Nå slår selskapene seg sammen for å kunne ytterligere akselerere utvikling av ny teknologi og utvikle  bedre løsninger for kundene.

– Vi har et meget stort potensial for å kunne betjene våre kunder enda bedre som et sammenslått selskap, siden Safecall og Safemate passer så godt sammen, sier Tommy Rasmussen, daglig leder i Safecall ApS. 
– Med stadig større krav til raskere utvikling og større innovasjon er det naturlig at kvalitetsleverandører søker sammen for å kunne betjene markedet bedre.

– Vi ser at vi bruker en meget stor del av selskapenes inntekter på å utvikle vår plattform videre, sier Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio AS. 
– Nå kan vi slå sammen utviklingen på dette området og få til vesentlig  raskere og bedre utvikling enn i dag. 

Innovasjon og utvikling

Begge selskapene har også løsninger som kan tilbys eksisterende kunder på tvers av selskapene allerede etter få måneder. På denne måten er det forventet at også kunder og partnere vil kunne nyte godt av forbedrede løsninger etter kun få måneder. Fremover vil vi se en sterkere  satsing på  teknologisk utvikling for å  kunne  betjene kundene med ny innovasjon og løsninger som skaper trygghet og muliggjør god omsorg. 

Rent formelt  har sammenslåingen tredd i kraft ved at Sensio AS har kjøpt Safecall ApS. Safecall vil bestå som eget selskap med Tommy Rasmussen som daglig leder og betydelig medeier i Sensio Holding.

Sensio AS er en del av Sensio Holding AS. Sensio Holding er et hurtigvoksende norskbasert programvare- og elektronikkselskap som i år omsetter for ca 200 MNOK. Selskapet er markedsleder innenfor sine områder til kommune- og hjemmemarkedet i Norge, og nå også med en meget sterk posisjon i Danmark. 

Kontaktperson: Johan Anstensrud, administrerende direktør i Sensio AS. Telefon: 90113875