26.05.2019

Vestfold Audio er den ledende leverandøren av varslings- og trygghetssystemer til mennesker med hørselshemming og kognitive utfordringer, og høykvalitets lydsystemer til klasserom. Sensio er den ledende leverandøren av trygghetsløsninger for hjemmeboende, mobile trygghetsalarmer og pasientvarslingssystemer for sykehjem og omsorgsboliger. De to selskapene går nå sammen for å etablere et kraftfullt teknologimiljø, med en bred portefølje av løsninger mot bland annet helse- og omsorgssektoren. Gjennom sammenslåingen blir selskapet ledende leverandør av velferdsteknologi til norske kommuner, til brukere gjennom NAV, til skoler og private firmaer, og til utbyggere av institusjoner og tilrettelagte boliger. Samlet vil de to selskapene ha rundt 75 ansatte i Oslo og Sandefjord og omsette for ca. 150 mill. kroner.

 

«De store utfordringene innen helse og omsorg fremover medfører økt fokus på teknologi. Vi ser derfor en betydelig økt interesse for våre løsninger. Sammen med Vestfold Audio får vi et teknologimiljø som ligger helt i forkant av utviklingen, med løsninger både mot hjelpemiddelmarkedet og mot den kommunale omsorgstjenesten», sier daglig leder i Sensio, William Holm.

 

“Gjennom et godt forhold til NAV og hjelpemiddelsentralene, og høy kompetanse om brukernes behov, har vi utviklet teknologi som er i bruk i tusenvis av norske hjem og i en lang rekke klasserom landet rundt. Samarbeidet med Sensio styrker vår evne til å utvikle ledende teknologi, til å vinne nye markeder og vil øke kompetansen på behovene i kommunal omsorg», sier daglig leder i Vestfold Audio, Alf-Einar Løberg.

 

Selskapet eies av det aktive eierfondet Longship, sammen med gründere og ansatte. «Vi er veldig entusiastiske over kombinasjonen Vestfold Audio og Sensio», sier Kai Jordahl, Managing Partner i Longship og styreleder i det kombinerte selskapet. «Norge ligger langt fremme teknologisk, men vi mangler aktører med størrelse og kraft til å drive nasjonal og internasjonal ekspansjon. Både Sensio og Vestfold Audio er fantastiske selskaper med en solid posisjon innen hver sine områder. Gjennom kombinasjonen av de to får vi kraft til å utvikle dette enda raskere fremover».

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kai Jordahl, Managing Partner, Longship AS, tlf. 909 82 271, kai.jordahl@longship.no

William Holm, Daglig leder, Sensio AS, tlf. 922 82 771, william.holm@sensio.no

Alf-Einar Løberg, Daglig leder, Vestfold Audio AS, tlf. 918 50 474, ae.loberg@vestfoldaudio.no

 

 

Om Vestfold Audio:

Vestfold Audio ble etablert i 1985 i Sandefjord. Selskapet utvikler og leverer en bred portefølje av produkter innen trådløs varsling til personer med hørselshemming og/eller kognitive utfordringer, og lydsystemer for stemmeforsterkning og økt taleforståelse. Selskapet har siden oppstarten levert over 1 million enheter hovedsakelig gjennom NAV og hjelpemiddelsentralene. Selskapet har full verdikjede med utvikling, testing og montasje i Sandefjord, men produksjon skjer delvis i egen regi og delvis hos partnere i Asia. Selskapet omsetter for rundt 100 millioner kroner og har 26 ansatte.

https://www.vestfoldaudio.no/

 

Om Sensio:

Sensio ble etablert i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang er teknologien blitt videreutviklet til velferdssektoren, og inkluderer i dag løsninger for institusjoner og helsehus, trygghets- og varslingsløsninger for hjemmeboende, samt mobile trygghetsalarmer. Sensios løsninger gir kommuner mulighet for å administrere sine løsninger på tvers av de ulike tjenestene, og integrere ulike typer tredjeparts produkter. Sensio omsatte i 2018 for rundt 50 millioner kroner, og har ca. 40 ansatte i Oslo.

https://sensiocare.se/

 

Om Longship:

Longship er et aktivt eierfond med fokus på små- og mellomstore selskaper i Norge. Longship Fund I ble etablert på tampen av 2015, med 1,4 mrd kroner i kapital. Longship investerer i selskaper med gode vekstmuligheter, både organisk og gjennom oppkjøp. Gjennom aktiv involvering fra et erfarent team søker Longship å bidra til betydelig utvikling av de selskapene fondet investerer i. Dette inkluderer bl.a. styrking av organisasjonen, utvikling av strategi og planer, kapital, kompetanse, og en løpende dialog med selskapenes ledelse.

http://www.longship.no/