Mann med gåstol Safemate

Helse og omsorg

Safemate

Helse og omsorg

Safemate trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi (GPS) gjør det enklere og tryggere å bo lenger i egen bolig.

Trygghetsalarmer gjør det enklere og tryggere å bo lenger i egen bolig. Mobile trygghetsalarmer kan dessuten gjøre livet enklere for pleiere på institusjon og tryggere for de mange helsearbeidere som omgås potensielt aggressive personer.

Safemate sin trygghetsskapende teknologi er en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten i over 200 norske kommuner, inkludert Bergen, Trondheim og Larvik.

Innenfor demensomsorg er tidlig innsats viktig, derfor tilbyr vi også våre tjenester til private brukere. Dermed er man som privatperson ikke er prisgitt hva den enkelte kommune der man bor tilbyr, og man kan på egenhånd enkelt og rimelig utstyre sine foreldre eller eldre andre eldre familiemedlemmer med GPS og annen trygghetsteknologi.

Safemate samarbeider tett med de fleste aktører innen for det norske markedet for velferdsteknologi. Safemateplattformen er integrert mot andre velferdsteknologiplattformer som Sensio Unity, Hospital IT, Tellu Cloud, Careium, Hepro Respons, Sky Response og Imatis R24.