Safemate konsept Safemate

Slik virker Safemate

Safemate

Slik virker Safemate

Overfladisk beskrivelse av hvordan Safemate fungerer

Kort fortalt

Safemate leverer mobile og stasjonære trygghetsalarmer som kommuniserer over mobilnettet.

Safemate kjennetegnes ved:

  • Mobilbasert kommunikasjon
  • Enkle brukergrensesnitt
  • Toveis tale
  • Lokalisering ved GPS og Wi-Fi
  • Geofence
  • Web-baserte brukerflater
  • Støtte for involvering av pårørende
  • Egnet som kollegavarsling

Det er mulig å videresende alarmhendelser fra Safemate til et responssenter som sikrer at alle hendelser blir håndtert.

Gunnar demonstrerer Safemate

Les mer i vår e-læring

Les mer