Safemate

På arbeidsplassen

Safemate

På arbeidsplassen

Alene på jobb?

Hundretusener av nordmenn jobber alene i yrker som blant annet skogsarbeidere, vektere, montører, bussjåfører, malere, postbud og renholdere. I tillegg har mange kommunalt ansatte jobber som kan plassere dem i utrygge situasjoner der man vil kunne ha behov for å varsle kollegaer – uten å tilkjennegi for utagerende klienter at varsling har funnet sted.

Safemate leverer mobile trygghetsalarmer som med ett trykk varsler kollegaer, vaktpersonell, bakvakter eller profesjonell responsaktører. Varslingen kan foregå stille med påfølgende enveis tale.

Forhåndsdefinerte varselmottakere ringes opp parallelt, og samtale opprettes med den første som tar anropet. En lenke med kartposisjon blir sendt på SMS til alle varselmottakere.

Les mer om kollegavarsling i offentlige helsetjeneste på Sensio Learn.

Vil du ta en prat med oss en kollegavarsling? Send oss en melding.

Kjøp Safemate i nettbutikken

NB! Alle priser eks. mva.

Safemateshop