Safemate

Personvernerklæring Safemate Help

1. Innledning

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke data vi lagrer om våre brukere, til hvilket formål og hvordan informasjonen brukes.

2. Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæring gjelder for lokaliserings- og alarmerings-app-en Safemate Help (heretter kalt «Applikasjonen») levert av Sensio AS (919415223). Sensio AS (Brugata 19, 0184 Oslo) ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til Løsningen.

3. Formål for behandling av personopplysninger

Den innsamlede informasjonen benyttes for å:

– Kunne tilby sikker pålogging til Applikasjonen.
– Kunne utløse alarm.
– Kunne formidle telefonens posisjon til alarmmottakere.
– Kunne utøve support i de tilfellene der du måtte ha behov for vår assistanse gjennom kundeservice.

Innhenting av opplysningene er påkrevd for at vi skal kunne yte tjenesten. Dersom du ikke samtykker til at vi lagrer din brukerinformasjon kan vi ikke tilby å bruke Applikasjonen.

4. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningers er den enkeltes samtykke (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1a) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018).

5. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger om deg som lagres i Applikasjonen er innstillinger som f.eks. rapporteringsintervall og posisjonsdata, dvs. telefonens posisjon.

6. Innsamling av personopplysninger

Opplysningene samles inn ved opprettelse av bruker, etter at bruker gir samtykke til registrering av ovennevnte personopplysninger og bruk av informasjonskapsler. Tekniske driftsdata samles inn løpende.

7. Behandling av personopplysninger

Informasjonen vil ikke brukes til noe annet enn drift av løsningen, feilsøking og kundeservice, og utleveres ikke under noen omstendigheter til en tredjepart.

Sensio AS er databehandler for personopplysninger som lagres i våre løsninger. Våre systemer driftes av Redpill Linpro og opplysningene lagres på servere som driftes av denne. Opplysningene lagres i seks måneder etter at du du enten slutter å benytte våre løsninger, eller til samtykke trekkes tilbake. Opplysningene slettes fra backup etter 4 måneder.

8. Registreres rettigheter

Som registrert i Sensio AS’ systemer har du rettigheter etter Norsk Lov om behandling av Personopplysninger fra 2001 og den nye personvernforordningen av 2018. Som registrert har du rett til innsyn i egne personopplysninger, rett til å korrigere mangelfulle eller uriktige opplysninger i tillegg til å slette og/eller portere personopplysningene fra våre systemer.

9. Sikring av opplysninger

Det er kun kunden selv, administratorer av Applikasjonen og Safemate AS som har adgang til opplysningene som samles inn. Sensio AS benytter sikker adgangskontroll knyttet til systemer som inneholder personopplysninger, i tillegg til en intern sikkerhetspolicy som er tilpasset kravene i personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte har taushetsplikt ved behandling av personopplysninger.

10. Kontaktinformasjon

Ved henvendelser angående behandling av personopplysninger, ta kontakt med vår kundeservice på post@safemate.no eller telefon: +47 23 21 00 00.

Informasjon om Safemate Personvernombud finnes her: https://sensiocare.se/om-oss/ansatte/.

For ytterligere spørsmål om Safemate AS personvernpolicy kan vårt personvernombud kontaktes på e-post: personvernombud@sensio.no.