Safemate logo e-læring Safemate

Safemate e-læring

Safemate

Safemate e-læring

Alt du behøver å vite om Safemate servert i forskjellige kurs.

e-læring

Safemate sine produkter og tjenester er dokumentert i flere e-læringskurs som er tilgjengelig på learn.safemate.no.

Kursene ligger i all hovedsak åpent tilgjengelig, og kan brukes som oppslagsverk når man søker spesifikk informasjon. Kursene kan naturligvis også gjennomføres sekvensielt, der man jobber seg intensivt gjennom stoffet.

Kurselever må være innlogget for at progresjonen til den enkelte student skal lagres.

Gruppeledere kan observere progresjonen for sine registrerte.

I forbindelse med kurs og enkeltemner er det kontrollspørsmål som har til hensikt å bekrefte at eleven har fått med seg det nødvendigste.