Safemate Family iPhone App Safemate

Safemate app

Safemate

Safemate app

Lokaliser brukere av Safemate på mobiltelefonen.

 

Ofte vil bæreren av Safemate være en person med orienteringsvansker – kanskje har man opplevd at personen ikke har returnert som forventet etter en tur. I slike tilfeller er app-en Safemate (tidligere kalt Safemate Family) et utmerket verktøy for å lokalisere Safemate-brukeren.

Google Play

Uavhengig av om man har anskaffet Safemate i privat regi eller fått det via kommunen, så gir app-en pårørende og ansatte adgang til å lokalisere Safemate-bærere på en måte som hensyntar brukerens personvern.

Les mer om i vår e-læringsportal.