Dame som sover Våre omsorgsløsninger

Digitalt tilsyn

Våre omsorgsløsninger

Digitalt tilsyn

Reduserer behovet for fysiske tilsyn.

Digitalt tilsyn kalles også passivt tilsyn, og gir rask situasjonsavklaring ved hendelser. Beboere slipper for eksempel å bli vekket når ansatte låser seg inn om natten. Samtidig føler beboere seg trygge fordi de vet det kommer noen om noe skjer.

Digitalt tilsyn kan bestå av ulike sensorer som sengematter/sensorlaken som registrerer fravær fra seng, bevegelsessensorer i rom som detekterer bevegelse, døralarm som varsler ved passering og falldetektorer som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand med mer. Dette kan også kombineres med et kamera for bildeoverføring. Med bildeoverføring kan responstjenesten logge seg på ved avtalte tidspunkt eller det åpnes bildeoverføring ved utløst alarm som leder til nødvendig tiltak. Dette sparer både uttrykninger og behov for bemanning.

Grimstad kommune har estimert at én mindre nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk og en unngått kostnad på 1 370 000 kroner per år.

Digitalt tilsyn tilrettelegger for økt trygghet både for beboere, pårørende og omsorgstjenesten gjennom rask situasjonsavklaring og hensiktsmessig respons på hendelser og alarmer. Dette vil videre understøtte mer effektiv utnyttelse av begrensede ressurser og tilgjengelige omsorgspersonell.

Gevinstene er spesielt synlige når det kommer til utøvelse av tilsyn på nattestid. Her vil ikke bare digitalt tilsyn bidra til betydelige besparelser gjennom redusert tidsbruk knyttet til reise og fysisk besøk. Det vil også øke kvaliteten i tjenesten gjennom at man unngår å måtte låse seg fysisk inn i bolig og risikere å forstyrre eller vekke beboer som sover.

I kommunal omsorgssammenheng vil en slik tjeneste typisk inngå som en del av mer helhetlige konsepter for digitalt tilsyn. Dette vil også innbefatte andre typer velferdsteknologi som for eksempel dørsensorer, epilepsialarmer, komfyrvakter, bevegelsessensorer, omgivelsesstyring og trygghetsalarmer.

Løsninger for digitalt tilsyn

Sensio kan levere digitalt tilsyn med ulike løsninger iht. brukers behov:

  • Tilsynssensorer til trygghetsalarm: Sensorer tilknyttet stasjonær trygghetsalarm i beboerens hjem som kan varsle om vandring, ikke i seng  / ikke stått opp, inaktivitet, fall, med mer
  • Sensio kameratilsyn: Sikker sanntidsoverføring av bilde fra beboers hjem til helsepersonell på vakt for å unngå unødige fysiske tilsyn
  • Sensio Videotilsyn: Kontinuerlig tilsyn med lyd og bilde fra brukere med spesielle tilsynsbehov. Løsningen leveres på et nettbrett som helsepersonell enkelt kan ta med seg. Dette gir økt mobilitet og man må ikke være bundet til stasjonære videoløsninger
  • Tilsynssensorer til pasientvarsling: Sensorer på beboerens rom kan varsle om blant annet vandring, ut av seng / ikke tilbake i seng, inaktivitet, lyd, fall, med mer

Fordeler med digitalt tilsyn

De viktigste fordelene med Sensio Digitalt Tilsyn er:

  1. Tjenesten ivaretar krav til sikkerhet og personvern, gjennom blant annet ende-til-ende sikring av kommunikasjon og granulert tilgangsstyring og autentisering av tilsynsmeldinger
  2. Tjenesten krever minimal administrasjon og kan driftes fra sentralt hold. Nye kamera og sensorer kan kobles til eller skiftes ut av helsepersonell eller andre via Sensio sin web-baserte Velferdsportal
  3. Lav terskel for å ta i bruk. Krever ikke investeringer i avansert kamerautstyr eller videoservere med løsninger for back-up eller mellomlagring

 

Ønsker du å komme i gang med digitalt tilsyn? Send oss en melding under, så tar vi kontakt.

[ninja_form id=2]

Kjøp digitalt tilsyn

Du kan enkelt kjøpe digitalt tilsyn i nettbutikken vår.

Kjøp digitalt tilsyn