sensio-familie-mockup Våre omsorgsløsninger

Sensio Familie

Våre omsorgsløsninger

Sensio Familie

Trygghet for deg og dine

Pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren i dag. God pårørendeinvolvering vil bedre samspillet mellom den offentlige tjenesten og den uformelle omsorgen, som styrker kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet. Sensio Familie vil gi pårørende bedre innsikt og tilgang til sine nærmeste og kommunens helsetjenester, som gir trygghet til de pårørende og deres nærmeste.

Lokalisering av demente som har gått seg bort. Ved hendelse kan man raskt avklare posisjon for å hjelpe Ring direkte til trygghetsalarm – eks. hvis bruker har falt og ikke kan ta telefon Full oversikt over status på dine nærmeste. Status på alt tilkoblet utstyr i hjemmet

 

Slik fungerer Sensio Familie

Innsikt gir trygghet

Sensio Familie gir deg innsikt i den kommunale omsorgstjenesten til dine nærmeste. Flere i familien kan følge med på en bruker. Alle alarmer og hendelser blir varslet til – og tatt hånd om av – kommunen, som kan kontakte deg som pårørende ved behov.

Full oversikt

Sensio Familie gir deg oversikt over tilkoblet utstyr i hjemmet og hendelser hos bruker.
  Alt OK – i normaltilstand
  Feil på utstyr – det kan være lavt batteri eller andre problemer med utstyret som bør fikses
 Alarm – det er utløst en alarm som kommunen har mottatt og håndterer.

Ringe til trygghetsalarm

I en alarmsituasjon kan du ringe direkte til trygghetsalarmen, eksempelvis dersom bruker har falt og ikke kan ta telefonen, eller har lagt den fra seg hjemme.

Mobile trygghetsalarmer kan også ringes til utenfor en alarmsituasjon, eksempelvis hvis bruker har gått seg bort og du vil kontakte vedkomne for å veilede trygt hjem.

Se posisjon

Dersom brukeren har trygghetsalarm med GPS kan man lokalisere og hjelpe om de har gått seg bort. Ved alvorlige hendelser kan man raskt avklare posisjon og raskeste vei dit for å hjelpe.

Enkel oversikt

Dersom du har flere brukere du er pårørende til i samme kommune, vil du raskt og enkelt få en samlet oversikt.

Logger og historikk

Se historikk over tidligere hendelser hos bruker som er løst av kommunen.

Sikkerhet

Vi benytter selvfølgelig sikker to-faktor innlogging hos den nasjonale ID-porten-tjenesten og biometri for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til dine data.

 

Hvordan ta i bruk Sensio Familie?

Hvis du er privatperson må du kontakt servicekontoret i din kommune for å høre om tjenesten tilbys. Hvis du er ansatt i kommunen kan du kontakte oss for å få mer informasjon og komme i gang.

Kontakt oss