Mobilt vaktrom Våre omsorgsløsninger

Mobilt vaktrom: Sensio Pocket

Våre omsorgsløsninger

Mobilt vaktrom: Sensio Pocket

Gir helsepersonell relevant varsel rett i lomma.

Sensio Pocket er et mobilt vaktrom som kan motta alarmer fra all type velferdsteknologi tilknyttet Sensio sin plattform. Regler for ruting av alarmer tilpasses den aktuelle bemanningssituasjonen på institusjon eller i hjemmetjenesten. Ansatte logger inn i Sensio Pocket og mottar kun relevante alarmer for sin rolle. Alarmene vil alltid være sortert etter prioritet, og det kan tilpasses i systemet hvilken prioritet en gitt alarmtype skal ha. Alarmtype, ikon og akustisk varsling gir ansatte en rask og effektiv oversikt over hva som er årsaken til alarmen. Ulike typer alarmer varsles med ulik varsling.

Med Sensio Pocket får de ansatte:

  • Alltid tilgang til en samlet oversikt over prioriterte alarmer
  • Varsel ved eskalering av alarmer
  • Sanntidsoversikt over posisjon til alarm – både ute og inne
  • Informasjon om tilknyttet bruker og utstyr
  • Mulighet til å kommunisere med kollegaer om hvem som håndterer alarmern
  • Melde «til stede» og avstille alarmer
  • Melde behov for assistanse eller sende nødanrop
  • Direkte oppringing av bruker som har utløst alarm
  • Direkte oppringing av vaktselskap/hjelp
  • Lokalisering av utstyr/hjelpemidler

Vil du ta en prat om Sensio Pocket mobilt vaktrom? Send oss en melding.

 

[ninja_form id=2]