Posisjonering Våre omsorgsløsninger

Pasientvarsling

Våre omsorgsløsninger

Pasientvarsling

Uavhengig av hvor man befinner seg skal man føle at hjelpen er rett rundt hjørnet.

Sensio Pasientsignal er et moderne og fremtidsrettet alternativ til det «klassiske» sykesignalanlegget. Sammen med Mobilt Vaktrom for mottak av alarmer tilbyr Sensio en fleksibel løsning som sikrer optimal ruting og eskalering av alarmer i henhold til kritikaliteten til alarmen og bemanningssituasjon. Man unngår samtidig behovet for visuell støy og varsling via korridordisplay. Funksjonaliteten er utviklet i tett dialog med både beboere og ansatte for å være enkelt å ta i bruk, og for å gi høyest mulig trivsel og trygghet for brukere, ansatte og pårørende.

Sensio Pasientsignal baserer seg på trådløs posisjonering som støtter alarmer fra både ansatte og beboere. Pasientsignal kan integreres med dørstyring på beboerrom eller inn til avdelinger. Alle alarmene fra anlegget mottas av de ansatte på Sensio Mobilt Vaktrom som installeres på en smarttelefon. Alarmer fremvises vises også på alarmtavler på vaktrom. Posisjon til utløst alarm oppdateres i sanntid.

Sensor integrasjoner

Sensio Pasientvarsling kan integreres med brannvarsling, trygghetssensorer og omgivelsesstyring på beboerrom (lys, varme og solavskjerming). Systemet kan også snakke med en lang rekke lokale alarmsystemer og 3. parts sensorer. Eksempler på mulige integrasjoner:

  • Ringeklokke
  • Innbruddsalarm
  • Heisalarm
  • Epilepsialarmer
  • Vindus- eller dørkontakter
  • Bevegelsesdetektorer
  • Snortrekk
  • Alarmknapper

Sensio pasientsignal kan også integreres mot de fleste aktive alarmsenderne fra NAV hjelpemiddelsentralen. Dette gjør det enkelt å tilpasse alarmeringsløsningen til behovet til bruker og type funksjonssvikt.

En komplett løsning på et sykehjem eller omsorgsbolig kan bestå av kun trådløs posisjonering eller det kan kombinere flere teknologier. Valg av teknologi/teknologier blir gjort ut fra krav til løsning/funksjonalitet, byggsammensetning, størrelse og eksisterende infrastruktur. Felles for de ulike teknologiene er at alle knyttes inn mot den sentrale Sensio Unity plattformen. Dette gjør at de som skal jobbe inn mot løsningen har ett grensesnitt å forholde seg til.

Vil du vite mer om Sensio SmartOmsorg?

Kontakt oss