Trygghetsalarm Våre omsorgsløsninger

Safemate trygghetsalarm

Våre omsorgsløsninger

Safemate trygghetsalarm

Trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gir sikkerhet i og utenfor boligen.

Trygghetsalarmer gir brukere en enkel måte å tilkalle hjelp i nødsituasjoner. Trygghetsalarmer sørger for personlig sikkerhet og gir brukeren bedre mulighet for egenmestring også utenfor boligen.

Alarmen utløses enten aktivt ved at brukeren trykker en alarmknapp på trygghetsalarmen, eller passivt ved hjelp av sensorer som kan utløse automatiske alarmer, som f.eks. fallalarm eller vandreralarm.

Trygghetsalarmer finnes i både stasjonære og mobile versjoner.

 • Stasjonær trygghetsalarm gir mulighet for tilkobling av sensorer for digitalt tilsyn, sikkerhet og medisinsk støtte.
 • Mobil trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gir sikkerhet og trygghet både hjemme og ute slik at hjelpen alltid finner frem. Gevinsten viser økt livskvalitet for bruker, og for pårørende, gjennom at bruker får en tryggere og mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og kan bo lenger hjemme (Drammen kommune, 2016).

Varslene fra trygghetsalarmer kan gå til pårørende, kommunen – eller en kombinasjon.

Trygghetsalarm bidrar til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, det vil si være mer aktive og mestre å bo lenger hjemme.

 

Mobil trygghetsalarm

Sensios datterselskap, Safemate, er markedsledende aktør på mobile trygghetsalarmer og lokaliseringsteknologi i Norge. Ved siden av å etablere samtale mellom Safemate-bæreren og en varselmottaker, vil Safemate også sende fra seg posisjonen til personen som trenger hjelp. Safemate fungerer overalt hvor det er mobildekning. Dette gir ekstra trygghet til eldre når de henter posten, steller i hagen, går turer eller er på hytta. Safemate trygghetsalarmer kommer i forskjellige versjoner tilpasset ulike brukerbehov og robusthet. Felles for dem alle er at de er små og enkle å betjene. De kan festes i beltet, henges rundt halsen, festes på håndleddet eller i klær.

Stasjonær trygghetsalarm

Stasjonær trygghetsalarm monteres i hjemmet og kan kobles til et utvalg sensorer for varsling, tilsyn og sikkerhet. Trygghetsalarmen leveres med vanntett alarmsmykke som beboeren alltid kan ha med seg rundt halsen eller på hånden, og være trygg på at man alltid kan tilkalle hjelp. Trygghetsalarmen har god høyttaler og mikrofon for klar to-veis tale og kan utvide tale-dekningen i boligen med satelitthøyttalere eller eget alarmsmykke med høyttaler og mikrofon. Trygghetsalarmen har innebygget mobilnettverk, kablet IP-tilkobling og nødbatteri for å sikre mot strøm- og nettverksutfall. Trygghetsalarmen støtter SCAIP-standarden og kan settes opp med flere mottakere i varslingslisten, for å sikre at alarmen alltid kommer frem.

Trygghetsalarmen leveres med nye trådløse teknologier med svært god rekkevidde for tilkobling av sensorer, som muliggjør varslinger som:

 • Vandring
 • Ikke tilbake i seng  / Ikke stått opp
 • Inaktivitet 
 • Epilepsi 
 • Dør/Kjøleskap ikke lukket 
 • Lyssti 
 • Fall 
 • Vannlekkasje 
 • Brann

 

 

Drift 24/7

Alle trygghetsalarmer rapporterer jevnlig status for at man skal være sikker på at utstyret fungerer som normalt, og for at nødvendig hjelp raskt kan tilkalles for å fikse eventuelle tekniske problemer. Dersom en trygghetsalarm får tekniske problemer (eks. lavt batteri, strømfeil, signalstøy) eller slutter å virke, vil Sensios plattform kunne oppdage dette og sende varsel til driftsapparatet i sanntid.

Logg deg inn her: Din Safemate

Vil du vite mer om Sensio SmartOmsorg?

Kontakt oss