Om SensioCare AB

Vi är Sveriges mest innovativa leverantör av välfärdsteknik och hemautomation

Sensio i korthet:

  • Sveriges Snabbaste växande aktör inom välfärdsteknologi
  • Började som Nordic Weltech, ett företag grundat 2017
  • Moderbolaget är ett norskt företag grundat 2009
  • 10 anställda med huvudkontor i Stockholm, med filialer i Göteborg och Umeå
  • Vår kärnkompetens inom Systemintegration och Vård & Omsorg

Vår huvudmarknad är i Sverige. Kontakta oss gärna för förfrågningar från utlandet.

Sensio tillhandahåller välfärdsteknik och hemautomationslösningar. Genom att tillhandahålla en komplett, sömlös och flexibel teknisk infrastruktur hanterar Sensio hela flödet från sensoriska och IoT-enheter till användargränssnittet. Sensios välfärdsteknologiska lösningar möjliggör effektiva och effektiva arbetsflöden för både formella och informella vaktmästare för att frigöra resurser för att möta utmaningen med en åldrande befolkning.

Sensio AB startade 2017 med fokus på att göra smarta hem-teknik till ett gemensamt förslag. Sedan dess har vi installerat flera tusen smarta hem runt om i Norge och utökat smarta hemteknologin till välfärdssektorn. Sensio är idag den ledande leverantören av välfärdsteknik och hjälper mer än 180 stora och små kommuner med kvalitet och effektiv drift av sina vårdtjänster, samtidigt som det ger komfort och trygghet i de tusentals hemmen!

Sensio Unity-plattformen är mittpunkten för att kombinera de olika tjänsteapplikationerna från Sensio. Baserat på Sensio Unity består portföljen av lösningar från hemautomation till automatisering av hälsobyggande och välfärds- och assisterande teknik i hemmet och på institutioner.

Vi tror att alla kommuner är betjänta av ett helhetsgrepp kring välfärdstekniken i kommunen – över institutioner och boende.

Sensio Care är ISO-certifikat enligt standarderna 9001 för kvalitetsledningssystem och 14001 för miljöledning. Nedan finns vår kvalitetspolicy, miljöpolicy och ISO-certifikat: