Digital tillsyn

Digital tillsyn

Digital tillsyn är teknik som gör det möjligt att bo hemma längre och att snabbare komma tillbaka från sjukhus eller äldreboende.

Det senaste året har digital tillsyn fått mycket fokus på grund av corona och begränsade resurser inom hälsosektorn. Den digitala tillsynen kan spara resurser så att avdelningen kan använda dem där det behövs, samtidigt som det ökar invånarnas livskvalitet och värdighet. Med digital handledning kan du t.ex. Undvik fysisk övervakning på natten.

Digital övervakning baserad på radarvågor ger exakt falldetektering och varningar vid oönskade händelser, utan behov av påträngande kameralösningar eller bärbara enheter.

Digital tillsyn i förändring

Norska Helsedirektoratet har tidigare definierat digital tillsyn som en samlingsbeteckning för sängmattor, rörelsesensorer, dörrlarm och gyrobaserad falldetektering, men här har det skett en betydande förändring de senaste åren. Det finns nu ny teknik på marknaden som löser både dessa och flera andra utmaningar på ett bättre och mer exakt sätt. Dessa lösningar kan erbjuda exakt falldetektering och visuell tåg anonymiserad digital övervakning för boende på både äldreboenden och hemtjänsten.

Digital tillsynsteknik för passiv anmälan av fall och andra typer av tillbud samt fjärruppföljning via bland annat audiovisuell tillsyn.

​Kommuner får konkreta besparingar

Det finns många bra historier från norska kommuner som har testat moderna multisensorer som RoomMate. Skiens kommun pekar på hur tekniken kan anpassas efter individuella behov och hjälper dem att både förebygga fall och ge brukarna mer ostörd nattsömn. Detta ger trygghet för både brukare, anhöriga och anställda.

Det är också möjligt att uppnå betydande besparingar, även med mycket enkel tillsynsteknik. Vårdhemmet Østsiden i Fredrikstad har undvikit bemanning motsvarande två tjänster nattetid och 0,5 tjänster dagtid genom att byta till mobil larmmottagning med rörelsedetektor som larmar upp ur sängen och dörrsensor för automatisk varning om gång. Detta dokumenteras i det norska Helsedirektoratets andra resultatrapport från 2016.

Bättre livskvalitet för brukarna

Det finns många anledningar att investera i bra digitala tillsynslösningar. Fördelarna är många och tydliga, både för brukare, anhöriga och anställda.

Användare upplever ökad livskvalitet och värdighet genom:

  • Mindre störningar på natten ökar sömnkvaliteten som är direkt kopplad till allmän hälsa, motorik och fallbenägenhet.
  • Täta uppvaknanden på natten innebär också en risk för fall i samband med toalettbesök, där många av fallen ofta inträffar
  • Bättre sömn och mindre rastlöshet kan också leda till ett minskat behov av medicinering som både har hälsovinster och kan minska den allmänna benägenheten att falla.

Meningsfullt arbete för vårdpersonal

Medarbetarna upplever mer tid för meningsfullt arbete

  • Det är lättare att prioritera tid och du har bättre underlag för att bedöma var du behövs som mest
  • Mindre rastlösa användare som har sovit gott på natten har också ett mindre extravagant beteende
  • Minskat behov av nära fysisk kontakt vilket gör det lättare att sköta smittskyddet

Tidigare pratade man ofta om oron för att man ska ta bort de varma händerna när man inför välfärdsteknik. Digital tillsyn är ett bra exempel på hur man istället tar bort de klibbiga händerna som i många fall inte är direkt önskade och upplevs störande. Att kunna undvika fysisk tillsyn på natten är ett mycket bra exempel på detta.

Kom i gång med digital tillsyn