Sensio Välfärdsteknik

Sensio Välfärdsteknik

Våra lösningar för patientanmälan gör vardagen enklare för vårdpersonal och gör det möjligt för brukarna att uppleva trygghet, frihet och behärskning av livet.

Åldrandevågen är på väg att skölja över oss och under de kommande 20 åren kommer den att sätta sjukvården i landet på prov. Vårdpersonal upplever redan underbemanning, arbetspress och stora påfrestningar. Lyckligtvis går mycket att lösa med ny välfärdsteknik. Med Sensios lösningar minskar kommunen arbete utanför kärnuppgifterna och frigör tid för vården. Vi kallar det Välfärdsteknik.

 

Varför ska kommunen satsa på Välfärdsteknik?

Norska Helsedirektoratets ”Second gain realization report” från 2017 slår fast att välfärdsteknologi ger stora vinster vid rätt användning. Rapporten visar sparad tid, undvikna kostnader och ökad servicekvalitet för brukare, anhöriga och anställda. Kvalitet handlar främst om trygghet, frånvaro av bekymmer, mindre oro och en miljö som blir trevligare.

Införandet av välfärdsteknik handlar inte om att ta bort de heta händerna. Det handlar om att de anställda inom hälso- och sjukvården ska få fritid för huvuduppgiften: människorna och vården. Dessutom underlättar det en redan ansträngd kommunal ekonomi:

«Välfärdsteknik kan skapa upp till 40 000 jobb inom hälsosektorn. Detta motsvarar ca. hälften av det förväntade underskottet för vårdpersonal på 20 år.” visar en rapport gjord av Ny Analys.

Patientvarningssystem och mobilt vaktrum

En av de viktigaste lösningarna som skapar trygghet för boende, anställda och anhöriga är Sensios patientvarningssystem och akutmottagningslösningar. Oavsett var boende och personal befinner sig ska man alltid känna att hjälpen finns i närheten.

Sensio Patientvarningssystem ger trygg och säker varning för boende. Lösningen levereras som en integrerad del av byggnaden, i alla vardagsrum och gemensamma utrymmen. Sensio Patient Alert ger korrekt lokalisering av incidenter så att anställda snabbt kan ge assistans.

Sensio Mobilt Vaktrum ger anställda varningar direkt i fickan. Mobilitet ser till att varningarna alltid visas där du är. Med Sensio Mobile Watchroom kan medarbetarna även eskalera larm mellan avdelningar och hjälpa varandra under perioder med låg bemanning.

Sensio Larmpanel i vaktrummet ger en kontinuerlig överblick över incidenter, resurser och plats.

Alla larm loggas och ledningen kan planera resurserna bättre genom att se när arbetsbelastningen är hög. Detta gynnar både de anställda och de boende.

 

Skräddarsydda lösningar

  • Positioneringsteknik: Med hjälp av små, bärbara enheter kan anställda snabbt lokalisera både incidenter, personer och utrustning och ge assistans snabbare.
  • Digital tillsyn: Videotillsyn och tillsynssensorer minskar behovet av fysisk tillsyn och gör situationer snabbare tydligare. Sensorer känner av rörelse eller bristande rörelse och kan varna för bland annat sänglarm och gånglarm. Du kan även montera falldetektorer som upptäcker plötsliga rörelser följt av ett stillastående. Användare kan känna sig trygga eftersom de vet att någon kommer om något skulle hända.
  • Säkerhet: Nattljus med riktad funktion minskar risken för fall. Det innebär färre bekymmer för boende, anhöriga och anställda.
  • Brandlarm: Brandlarm med plats och varning gör att personalen snabbt kan avvärja situationer och onödiga nödsituationer.
  • Dörrkontroll: Positionsbaserad dörrkontroll ger frihet för de boende, och ökad säkerhet och tidsbesparing för de anställda.
  • Komfort: Smart och enkel ljus- och persiennstyrning ger ökad komfort och välbefinnande för de boende.
  • Rumskontroll: Med hjälp av smarta lägesomkopplare och pekpaneler kan anställda och boende enkelt styra miljön och aktivera larm i rummet.
  • Medarbetarvarning: Anställda ska också känna sig trygga på jobbet. Med mobil assistans kan anställda enkelt ringa efter hjälp vid behov. Med ett mobilt våldslarm kan anställda snabbt ringa efter hjälp vid kritiska incidenter.