Varningslösningar

Varningslösningar

Våra varningslösningar skapar en trygg vardag för hemmaboende, boende på institutioner och anställda i tjänsten. Lösningarna gör det enkelt att lokalisera en person och etablera kontakt vid behov och man kan använda resurserna där det behövs.